Ziemeļvidzemes pamatskola aicina piedalīties labdarības akcijā "Mārtiņdienas mītavā"

Publicēja 2020. gada 8. okt. 04:49Elīna Upīte
Tuvojas Mārtiņdiena. Mārtiņos tradīcija ir tirgoties, bet, vai zinājāt, ka senos laikos Mārtiņdienā ne tikai tirgoja preces, bet arī mainījās ar tām, kā arī pa reizei dāvināja kādu labumu kaimiņiem.

Ziemeļvidzemes pamatskolā ir iekārtota jauka atpūtas telpa skolēnu brīvajiem brīžiem, kur ir novietots lielisks grāmatu un galda spēļu plaukts, lai: 
  • rosinātu dabai draudzīgu attieksmi pret patēriņa precēm (nepērc jaunu, dod iespēju vecajam) un pagarinātu to ilgtspēju;
  • mudināt draudzīgu, gādīgu attiecību veidošanos skolēnu vidū;
  • veicinātu skolēnu piederības izjūtu skolai un kolektīvam;
  • radītu tīru prieku par kopīgu darbošanos un dalību ārpusstundu pasākumos.
Lūgums pārskatīt mājās esošās grāmatas un spēles. Varbūt kāda ir jau daudzreiz izlasīta. Ja iespējams, atnest un pievienot pārējām grāmatu stūrīša plauktā, pretī paņemot lasīšanai to, kas interesē!

Kas vienam der, citam neder un otrādi!

Aicinu skolēnus, pedagogus un Kocēnu novada iedzīvotājus piedalīties Ziemeļvidzemes pamatskolas "Mārtiņdienas mītavā". Atnest un mainīties ar grāmatām un galda spēlēm/ puzlēm. Atnest uz skolu, Skolas ielā – 5 Vaidavā, no š. g. 26. oktobra līdz 6. novembrim laikā no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00, nodot skolas dežurantam.

Grāmatas, kuras netiks samainītas, glabāsies atpūtas telpas stūrīša grāmatu plauktā un aktīvi tiks izmantotas brīvajā laikā. Tur noteikti atradīsies lasītājs ikvienai grāmatai un spēlētāji ikvienai spēlei!

10. novembris – Labdarības akcijas "Mārtiņdienas mītavā" noslēguma pasākums.

Visas atnestās grāmatas un spēles pirms likšanas plauktā tiks notīrītas ar antibakteriālu līdzekli.

Paldies, ka esi draudzīgs!

Informāciju sagatavoja: Ziemeļvidzemes pamatskolas bibliotekāre Lauma Lūse.
Comments