Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

VPR: “BSR SMART LIFE” īstenošana sniegs ieguldījumu mūžizglītības jomas attīstībā Latvijā

Publicēja 2017. gada 1. nov. 02:40Krista Gromova   [ atjaunināts 2017. gada 1. nov. 02:40 ]
Saredzot pēdējā laikā neizbēgamās izmaiņas darba tirgū, ko galvenokārt rada sabiedrības novecošanās, Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) kā vienu no risinājumiem saredz mūžizglītības jomas stiprināšanu. Šobrīd darba tirgus pieprasa nepārtrauktu darbinieku attīstību un jaunu prasmju apgūšanu, sekojot straujajai mūsdienu tehnoloģiju attīstībai. Pieaugušo izglītības un mūžizglītības programmas būtu jāizstrādā saskaņā ar darba tirgus vajadzībām, biznesa vidi un kultūru. Uzmanība būtu jāvērš arī uzņēmumu un cilvēkresursu vadītāju izglītošanai, jo tie ir cilvēki, kuri veicina arī savu darbinieku kvalifikācijas celšanu.

Tāpēc šī gada septembrī VPR ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. atbalstu uzsāka pamatkapitāla (Seed Money Facility) projekta “Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā” jeb “BSR SMART LIFE” īstenošanu. Projekta mērķis ir stiprināt starpvalstu un iesaistīto pušu – valsts, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību mūžizglītības jomā, lai rezultātā veicinātu iekļaujošu mūžizglītību, kas atbild zināšanu ekonomikas izaicinājumiem.

Vēl 2016. gada novembrī norisinājās Baltijas jūras reģiona Stratēģijas forums Stokholmā, kur tā sniegtajā ziņojumā ir teikts: "Ne tikai migrācija ir svarīga tēma - arī Eiropas sabiedrība kļūst vecāka un vecāka. Tas rada izaicinājumus sociālajām sistēmām, darba devējiem, kas vēlas aizpildīt darba vietas, un, iespējams, izraisīs intelektuālā darbaspēka aizplūšanu no Eiropas uz dinamiskiem un jauniem pilsētu centriem citur pasaulē. "

Lai neļautu piepildīties augstāk minētajām bažām, “BSR SMART LIFE” ietvaros tiks veikta situācijas analīze par mūžizglītību un tās piedāvājumu Latvijā, koncentrējoties tieši uz darba tirgus vajadzībām Baltijas jūras reģionā. Iegūtie dati būs nozīmīgs pamats, gatavojot vismaz vēl vienu jaunu un lielāka mēroga projekta pieteikumu iesniegšanai kādā no Eiropas Savienības vai ārējo finanšu instrumentu pārrobežu programmām. Izstrādātais projekts tiks virzīts ar mērķi padarīt mūžizglītības piedāvājumu ne tikai kvalitatīvāku, bet arī tādu, kas piedāvātu personas kompetences attīstību visā dzīves laikā un kas atbilst zināšanu ekonomikas izaicinājumiem. Potenciālā projekta mērķa grupas ir ne tikai pieaugušie, kas iesaistīsies mūžizglītībā, bet arī uzņēmēji, izglītības pakalpojumu sniedzēji, politikas veidotāji un reģionālas un vietējas pārvaldes institūcijas.

Projektā šobrīd ir iesaistījušies trīs partneri, no kuriem vadošais partneris ir Vidzemes plānošanas reģions. Projektā partnerībā ir arī Šauļu tirdzniecības, rūpniecības un amatu kamera (Lietuva) un Starptautiskā “Norden” asociācija (Zviedrija).

Jau iepriekš informējām, ka VPR 2016. gadā uzsāka Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas (EUSBSR) mūžizglītības jomas parauginiciatīvu (flagship initiative) "BSR Smart life”. Šajā iniciatīvā aktīvi sadarbojās partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Vācijas, lai kopīgi identificētu nepieciešamos uzlabojumus mūžizglītības jomā un strādātu pie to ieviešanas Baltijas jūras reģionā. Projekts “Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā” jeb “BSR SMART LIFE” ir viens no šīs parauginiciatīvas rezultātiem.

Vairāk informācijas: Lelde Ābele, projekta vadītāja, lelde.abele@vidzeme.lv; mob.t. +371 29266757

Comments