Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa X kārtu

Publicēja 2020. gada 18. nov. 23:13Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 18. nov. 23:20 ]
Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu konkursa X kārtu atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014. - 2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"".

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 2020. gada 18.decembris - 2021. gada 18. janvāris.

Sludinājuma kopsumma: 266 685,38 EUR.

Izsludināto rīcību atbalsta apmēru kopsumma:
  • 1. rīcība – 200 014,03 EUR;
  • 2. rīcība – 66 671,35 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese: biedrība Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Braslas iela 2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr.nr. 26137342, e-pasts: liga@brasla.lv.

Projektu iesniegšana: projekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" ietilpst trīs Kocēnu novada pagasti - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasts.

Vairāk informācijas par LEADER projektu konkursa X kārtu www.brasla.lv.

Comments