VIDEO: Ar mūsdienīgu elpu atdzimst Zilākalna ūdenstornis

Publicēja 2019. gada 5. sept. 00:25Elīna Upīte
Art deco stilā 1950. gadā būvētais Zilākalna ūdenstornis savulaik apgādāja ar ūdeni kūdras ražotni un ciematu. Pirms vairāk nekā 10 gadiem tas beidza savu darbību un stāvēja bez pielietojuma līdz brīdim, kad Kocēnu novada dome iesaistījās Igaunijas - Latvijas programmas projektā "Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai" un sagatavoja projekta pieteikumu Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajā Leader projektu konkursā, lai piesaistītu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu tūrisma izziņas un novadpētniecības aktivitāšu īstenošanai Zilākalna ciemā.

30. augustā, kad tika atzīmēti Zilākalna ciema svētki, interesentiem kopā ar māksliniekiem Gundaru Plešu un Oliveru Paviceviču bija iespēja ielūkoties topošajā ekspozīcijā un iepazīt ūdenstorņa jauno veidolu.

Jāatzīmē, ka ūdenstorņa oficiālā atklāšana norisināsies septembra beigās, par ko tiks ziņots Kocēnu novada domes interneta mājaslapā un sociālajos tīklos.

Ekspozīcija tiek izveidota Interreg “Igaunijas - Latvijas” pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. EST-Lat7 “Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revital of Industrial heritage for tourism development/ Industrial Heritage”) un Vietējās Rīcības grupas, Vidzemes lauku partnerība "Brasla" atbalstītā LEADER, ELFLA projekta "Tūrisma izziņas, novadpētniecības veicināšanas Kocēnu novada Zilākalna ciemā" Nr. 17-09-AL20-A019.2202-000012 ietvaros.

 
Comments