Veiksmīgi attīsta uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru Kocēnu novadā

Publicēja 2020. gada 15. jūn. 22:33Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 15. jūn. 23:00 ]
Kocēnu novada dome jau  vairākus gadus realizē projektu Nr. 3.3.1.0/16/I/024 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta, Kocēnos”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā Kocēnu novada Kocēnos, komercdarbības attīstībai. Projektā veiktas visas plānotās aktivitātes, pārbūvētas divas ielas (Ozolu un Spīdolas iela), būtiski uzlabojot infrastruktūru, kas nepieciešama uzņēmējdarbības attīstībai. Pēdējo gadu laikā veiksmīgi attīstījies uzņēmums SIA "Kocēnu korti", izbūvējot tenisa kortus, uzceļot viesu namu un uzņemot tajā viesus. SIA "Kocēnu korti" atrodas pie pārbūvētās Ozolu ielas, kas ved uz Kocēnu ciema centru. Pārbūvētā Spīdolas iela nepieciešama, lai nodrošinātu uzņēmējiem atbilstošu piekļuvi projektā atjaunotās Ķenča 2, 3 un 5 ielas ēkām, kur viena ēka jau nodota nomā uzņēmējam, par otru ēku izsludināta nomas tiesību izsole.

Atjaunotas ēkas Ķenča ielā 2, 3 un 5. Par ēku Ķenča ielā 2 tika izsludināta nomas tiesību izsole un noslēgts nomas līgums ar SIA "Valmiermuižas alus", līgumā paredzot nosacījumu trīs gadu laikā radīt 5 jaunas darba vietas un veikt ieguldījumus 500 000,00 EUR apmērā. 2020. gada jūnijā izsludināta nomas tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Alejas” ar adresi Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, kas noslēgsies 29.06.2020. Izsoles sludinājums pieejams ŠEIT.

Projekta sadarbības partneris SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" veicis projektā plānotos darbus attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai, kas bija nepieciešams, jo pie esošās slodzes tā nespēj attīrīt notekūdeņus, kas bremzē ražošanas apjomu palielināšanos un uzņēmējdarbību Kocēnu ciemā kopumā. 

Projekta rezultātā ir radīti uzņēmējiem atbalstoši priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un uzsākšanai Kocēnu novadā un ir redzami pirmie pozitīvie rezultāti, kas liecina par pozitīvu tendenci un paredzams, ka līdz 2023. gadam tiks sasniegti projekta iznākuma rādītāji. 

Projektā plānotie rezultāti: 7 komersanti, kuriem uzlabota uzņēmējdarbības infrastruktūra, 25 jaunas darba vietas un komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 874 241,00 EUR. Projekta rezultātu sasniegšanu plānots sasniegt līdz 2023. gada augustam.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi 827 233,77 EUR, ERAF finansējums 660 236,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 26 102,89 EUR, pašvaldības finansējums 78 308,66 EUR, privātais attiecināmais finansējums 45 652,20 EUR, publiskais finansējums (sadarbības partnerim) 16 934,02 EUR.


Comments