Vaidavā veido sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Publicēja 2021. gada 29. jūn. 05:20Elīna Upīte
Kocēnu novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības struktūrforndu finansējumu, turpina veidot infrastruktūru deinstucionalizācijas plāna īstenošanai.

Kā iepriekš vēstīts, 2019. gadā pašvaldība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” ieviešanu. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim.

Projekta ietvaros plānots izveidot arī sociālas rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurā paredzētas telpas fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, audioterapijai, sāls istabai un sensorai istabai (Skolas ielā 1a, Vaidavā).

Šobrīd norit aktīvs darbs sensorās istabas aprīkojuma iegādei, telpa tiks aprīkota ar šādām iekārtām:
 • Interaktīva projekcija spēlēm, lai attīstītu lietotāju kustību koordināciju, reakciju, loģisko domāšanu, komandas un individuālo darbu;
 • Muzikālā spēle – interaktīva, krāsaina nodarbību taciņa, kas piemērota krāsu apguvei un saskaņošanai, vecina kustības, radošumu, klausīšanās prasmes, cēloņu un seku izpratni;
 • Interaktīvs sienas panelis, lai radītu sensoru vidi vizuālai, akustiskai un taktilai stimulācijai;
 • Mīksts bumbiņu baseins, kas nodrošina taktilo, vizuālo un dzirdes stimulāciju;
 • Burbuļu caurule, lai izveidotu daudzsensoru pasīvu un interaktīvu vidi – vizuālu, taustes un skaņas stimulāciju;
 • Muzikālā ūdens gulta, kas paredzēta izmantošanai snooezelen vidē, piemērota relaksācijai, sajūtu stimulācijai un psihoterapijai;
 • Spīdošs paklājs ar audumā iestrādātām gaismas diodēm vizuālai stimulācijai un relaksācijai;
 • Taktilais panelis ar dažādām tekstūrām ergoterapijai un motorikas attīstīšanai;
 • Spīdošās gaismas šķiedras ar gaismas avotu, kas nodrošina vizuālo un taustes stimulāciju;
 • Plāksnītes kāju sajūtām, lai pastaigājoties ar basām kājām varētu iegūt dažādas sajūtas – mākslīgā zāle, smilšpapīrs, metāls, plīšs, stikla pērlītes, akrila stikls, u.c.;
 • Gaismas molberts, uz kā var zīmēt ar akvareļiem, guašu un notīrāmajiem marķieriem;
 • Aximo veida puzle, kas paredzēta motorikas, iztēles un loģiskās domāšanas attīstīšanai;
 • Aromterapijas difuzors relaksējošas atmosfēras radīšanai.
2015. gadā Labklājības ministrija Latvijā uzsāka deinstitucionalizācijas procesu, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, lai veicinātu personu ar invaliditāti patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, kā arī aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Kocēnu novadā izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts tām ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti, un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā” kopējās plānotās izmaksas ir 949 550,06 eiro. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 467 713,56 eiro, valsts budžeta finansējums 82 560,14 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 18 252,12 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 381 024,24 eiro.

Comments