Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Uzsākti latvāņu apkarošanas pasākumi

Publicēja 2017. gada 17. jūl. 03:23Inese Arhīvs
Kocēnu novada dome informē, ka kopš maija sākuma tiek veikti Sosnovska latvāņu (turpmāk tekstā- latvāņi) apkarošanas darbi pašvaldībai piederošajos īpašumos un arī privātīpašumos saskaņā ar 23.03.2017. sēdē pieņemto lēmumu Nr. 68 “Par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2016.- 2022. gadam precizēšanu”, kas nosaka to, ka zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuri paši neveic latvāņu ierobežošanas pasākumus, pienākums ir apmaksāt pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanu. Darbus veic uzņēmums SIA “Proplant”, kas tika izraudzīts cenu aptaujas rezultātā. Latvāņu apkarošana tiek veikta saskaņā ar SIA “Integrētās audzēšanas skola” metodiku, tas nozīmē- miglošanu agri pavasarī ar selektīvajiem herbicīdiem un izdzīvojušo latvāņu ziedkātu nogriešanu vasarā. Ja veic latvāņu ziedkātu nogriešanu, tad tas ir jāveic tikai laikā, kad auga centrālajā čemurā izveidojušās sēklas, sānu ziedkopas zied un tajās jau, iespējams, izveidojušās sēklas. Latvijas apstākļos tas ir starp 5. jūliju un 5. augustu. Ja latvānis ir nogriezts neīstā laikā, tas atkal uzzied divās trīs nedēļās. Jo tam ir jāizpilda misija – jānobriedina sēklas. Latvāņu ziedkopu nogriešana un savākšana ir galvenā ierobežošanas metode ūdensteču aizsargjoslās.

Līdz šim veikta miglošana 11.7 ha platībā pašvaldības īpašumos un tikpat arī privātīpašumos. Tiek veikta migloto platību novērošana un nepieciešamības gadījumā tiks uzsākta ziedkopu nogriešana.

Lai atbalstītu zemes īpašniekus cīņā ar latvāņiem, 21.04.2016. tika veikti grozījumi 20.03.2014. Kocēnu novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā”, un līdz ar to jau otro gadu ir iespējams pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 90 % apmērā, ja zemes vienībā tiek veikti Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. Lai pieteiktos atvieglojumu piešķiršanai, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz kārtējā gada 31. maijam Kocēnu novada domē jāiesniedz iesniegums. Šogad pieci zemes īpašnieki ir pieteikušies uz šo atvieglojumu.

Comments