Izsludināta LEADER projektu konkursa IX kārta sabiedriskā labuma projektiem

Publicēja 2020. gada 5. okt. 23:11Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 5. okt. 23:11 ]
Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa IX kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 2. decembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 2. decembrim.

Projekta konkursa IX kārtā pieejams finansējums 44 168,42 EUR.

Projektu pieņemšana notiks (MK not. nr. 590) 5.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībā (sabiedriskā labuma projekti):
  • 5. rīcībā: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 44 168,42 EUR.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties ŠEIT un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.

Comments