Turpinās ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Kocēnos

Publicēja 2015. gada 9. marts 08:07Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 9. marts 08:10 ]
Kocēnos turpinās projekta ”Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnu ciemā, III kārta” (ID Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/143/134) realizēšana. Projekta ietvaros Kocēnu ciema Dārza un Kalna ielā rekonstruēti ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas tīkli.

Kalna ielā rekonstruēti kopumā 948,3 m ūdensapgādes tīklu un 941 m kanalizācijas tīklu, kā arī izbūvēts spiedvads (19,3 metri) un kanalizācijas sūkņu stacija. Savukārt Dārza ielā ūdensapgādes tīkli rekonstruēti 1035,2 m apjomā, kanalizācijas tīkli – 698,2 m un PEH spiedvada kanalizācija – 159,2 m apjomā. Darbus veic SIA „Buvenergo A”.

Tiklīdz iestāsies darbu veikšanai piemēroti laika apstākļi, tiks uzsākti intensīvi labiekārtošanas darbi, ceļa seguma atjaunošanas un bruģēšanas darbi, apzaļumošana. Kocēnu novada dome sekos līdzi būvuzņēmēju veikto darbu norisei, lai darbu izpilde tiktu pabeigta maksimāli īsā termiņā. Plānots, ka darbi noslēgsies līdz šī gada jūnijam.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks novērstas ūdens noplūdes un samazināti zudumi no 17% uz 14%, savukārt kanalizācijas tīklu rekonstrukcija novērsīs iespējamo eksfiltrāciju un samazinās infiltrāciju no 15% uz 10%.

Saskaņā ar būvnormatīvu prasībām tehnisko projektu izstrādāja SIA ”Pro Via”, bet tehniski ekonomisko pamatojumu – SIA ”Firma I-Novo”.

Projekta kopējās izmaksas ir 604 252,99 eiro. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 425 000 eiro līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kocēnu novada dome līdzfinansē 15% no projekta attiecināmām izmaksām – 75 000 eiro un pievienotās vērtības nodokļa summu – 104 252,99 eiro.

      

Comments