Turpinās pieteikumu iesniegšana konkursā "Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!"

Publicēja 2020. gada 23. nov. 00:02Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 23. nov. 00:35 ]
Līdz 2020. gada 1. decembrim norisinās projektu pieteikumu iesniegšana Kocēnu novada pašvaldības rīkotā konkursa jaunajiem uzņēmējiem "Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!" 2. kārtā. Kopējais konkursa budžets 2. kārtai ir 4000 eiro, kas paredz iespēju atbalstīt divus projektu pieteikumus, katram piešķirot finansējumu līdz 2000 eiro apmērā.

Finansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz vismaz vienu no rādītājiem:
  • jaunu darba vietu radīšanu;
  • jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
  • atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
  • komercdarbības attīstību ar augstu pievienoto vērtību (inovācija, eksportspēja u.tml.) un/vai eksporta pazīmēm.
2020. gada konkursa nolikums papildināts ar nosacījumu, kas paredz, ka tiesības piedalīties konkursā par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu konkursa ietvaros ir arī komercsabiedrībai, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ne ilgāk par 1 gadu pirms pieteikuma iesniegšanas konkursā brīža vai arī senāk, bet nav veikusi saimniecisko darbību, ir reģistrēta Kocēnu novadā un savu faktisko darbību veic Kocēnu novada teritorijā.

Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, sūtot pa pastu un adresējot to Kocēnu novada domei, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220 ar norādi “Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu) vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti nosūtot uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv.

Iesniegtos projektus vērtēs komisija – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece, Valmieras biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs, ALTUM Vidzemes reģiona nodaļas vadītājs, Kocēnu novada uzņēmēji.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni, mob. tālr. 25605539, e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv.

ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 23. nov. 00:14
Ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 23. nov. 00:14
ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 23. nov. 00:14
ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 23. nov. 00:14
ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 23. nov. 00:14
Comments