Šovasar Kocēnu novadā veiks ceļu, ielu un gājēju celiņu atjaunošanas darbus

Publicēja 2020. gada 16. jūn. 01:05Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 16. jūn. 03:19 ]
Šovasar Kocēnu novada pašvaldība veiks virkni būvdarbu, lai uzlabotu infrastruktūru – autoceļus, ielas un gājēju celiņus.

Bērzaines pagastā:
 • Grāvja rakšana ceļa posmam "Zilūžu krejotava - Lielvīkuļi";
 • Ceļa seguma atjaunošana ceļa posmam "Ceriņi - Ludzēni".

Dikļu pagastā:
 • Bruģa ieklāšana Jura Neikena Dikļu pamatskolas teritorijā;
 • Apauguma norakšana, izlīdzināšana un ceļa seguma atjaunošana autoceļa Nr. 11 posmā "Dikļu skola - Mastēni".

Kocēnu pagastā:
 • Gājēju ietves izbūve Vidus ielā, Kocēnos;
 • Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve gar autoceļu V188 “Dūķeri – Kocēni – Ķiene”, Kocēnos;
 • Gājēju/velosipēdistu celiņa Alejas ielā 8, Kocēnos cietā seguma nomaiņa;
 • Bērzu ielas pārbūve Kocēnos;
 • Vienkārtas virsmas apstrāde autoceļam Parka iela, Kocēnos;
 • Divkārtu virsmas apstrāde ceļa posmam "Nauči – Beites";
 • Nomaļu novākšana un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Rubene- Mežuļi";
 • Betona plākšņu demontāža, utilizācija un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Draņķi – Beites";
 • Nomaļu novākšana un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Cimpēni - Mujāni";
 • Grāvju un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Tarnīsas - Ezernieki";
 • Grāvju un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Mazkalni – Brīnumi - Upītes";
 • Asfaltbetona seguma atjaunošana Sandaru ielā, Rubenē;
 • Asfaltbetona seguma un caurtekas nomaiņa Krasta un Kalna ielas pieslēgumos Rubenē;
 • Vienkārtas virsmas apstrāde autoceļam "Pālēni – Aizupes".

Vaidavas pagastā:
 • Autoceļa Nr. 15. "Dzirnavkalni-Gribieši" atjaunošana;
 • Grants maisījuma uzvešana autoceļam Nr. 13 "Podzēnu aplis".

Zilākalna pagastā:
 • Zilākalna centra skvēra bruģakmens ietvju atjaunošanas darbi;
 • Bruģa ieklāšana Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra teritorijā;
 • Grants maisījuma uzvešana Parka ielai, Zilākalnā.
Attēlā: gājēju/velosipēdistu celiņš Alejas ielā 8, Kocēnos.
Comments