Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē par apkures sezonas uzsākšanu

Publicēja 2018. gada 1. okt. 04:21Kristers Blūms
SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka, lai uzsāktu katras konkrētas ēkas nodrošināšanu ar siltumenerģiju, ir nepieciešams daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāja/mājas vecākā/pārvaldnieka/pilnvarotas personas iesniegums ar lūgumu ēkai nodrošināt apkuri.

Kocēnu ciemā apkure jau sākta, bet no šodienas, 1. oktobra, apkures sezona uzsākta Rubenes ciemā, savukārt Zilākalna ciemā apkures sezonu plānots sākt rīt, 2. oktobrī.

Pārējos Kocēnu novada ciemos apkures sezona tiks uzsākta tiklīdz būs saņemti iesniegumi par apkures uzsākšanu vairāk nekā no puses daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārstāvjiem.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” informē, ka 2018.gada 23.augustā ar Kocēnu novada domes lēmumu Nr.219 (protokols Nr.11,1.§) «Par centralizētās siltumenerģijas apgādes tarifu apstiprināšanu Kocēnu novadā» apstiprināti jauni centralizētās siltumapgādes tarifi, kas stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri:
  • Bērzaines ciemā: 72.76 EUR/MWh
Kocēnu ciemā:
  • Laika posmā no 01.10 – 30.04. – 58.55 EUR/MWh
  • Laika posmā no 01.05. – 30.09. – 87.52 EUR/MWh
  • Rubenes ciemā: 63.00 EUR/MWh
  • Vaidavas ciemā: 65.83 EUR/MWh
  • Zilākalna ciemā: 55.30 EUR/MWh

Iemesli, siltumenerģijas apgādes tarifu maiņai:
Kurināmā materiāla iegādes cenu pieaugums salīdzinot ar 2016.gadu, kad tika apstiprināti spēkā esošie siltumenerģijas apgādes tarifi. Būtiski pieaugušas kurināmā cenas līdz pat 57%, detalizēta informācija skatāma attēlā;
Darbaspēka (apkures/krāšņu kurinātāju) atalgojuma pieaugums no 2018.gada 1.janvāra. Šogad minimālā alga valstī palielināta no 380,- euro līdz 430,- euro, kā rezultātā atalgojuma pieaugums sasniedz 13%;
Rubenes, Vaidavas un Zilākalna ciemos nebija iespējas 2018.gada vasarā realizēt plānotos projektus – jaunu 100% automātisku katlu māju izbūvi.

Papildus informējam, ka 2018.gada aprīlī parakstītie līgumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par trīs projektu īstenošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros tiks realizēti 2019.gadā.
Projektu īstenošanas mērķis ir:
paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Rubenes katlu mājā, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar kopējo uzstādīto jaudu 0,7MW; 
paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Vaidavas katlu mājā, kā rezultātā tiks veikta jaunas katlu mājas būvniecība un nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar kopēju uzstādīto jaudu 1,2MW;
paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti Zilākalna katlu mājā, kā rezultātā tiks nomainītas esošās apkures katlu iekārtas uz jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti, izbūvējot jaunu biomasas (šķeldas) katlu māju ar uzstādīto jaudu 1,5MW.

Comments