Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Sāksies pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbināšanai vasarā

Publicēja 2017. gada 12. maijs 02:00Inese Arhīvs   [ atjaunināja Krista Gromova 2017. gada 22. maijs 06:35 ]
Lai veicinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu un attīstītu skolēnu darba prasmes, kā arī iesaistītu dzīves vides labiekārtošanā, Kocēnu novada dome arī šajā gadā organizēs skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras periodā. Tāpēc aicina pieteikties darbam vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 - 15 gadiem un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvā teritorija.

Lai pieteiktos darbam, skolēniem no 2017.gada 15. – 26. maijam jāreģistrējas elektroniski www.kocenunovads.lv, līdztekus vietējā pagasta pārvaldē jāiesniedz arī aizpildīta pieteikuma anketa un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai.

Pašvaldības speciālisti pēc pieteikšanās termiņa beigām apkopos saņemtos pieteikumus un informēs skolēnus par nodarbinātību vasaras periodā.

Katram skolēnam būs iespēja strādāt divas nedēļas, saņemot darba samaksu, kas tiks aprēķināta, nostrādāto stundu skaitu reizinot ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi.

Skolēnu darbs norisināsies no 2017.gada 5. jūnija līdz 11.augustam. Darbavietas tiks nodrošinātas katrā Kocēnu novada pagastā, kur skolēni tiks iesaistīti pašvaldības iestāžu un to apkārtnes labiekārtošanā.

Jāpiebilst, ka no pašvaldības budžeta iniciatīvas īstenošanai šajā gadā atvēlēti 14 500 EUR. Aizvadītajā gadā iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 111 skolēni.

Nolikums (pdf.)
Pieteikuma veidlapa (word doc.)


Reģistrācija skolēnu nodarbinātībai vasarā Kocēnu novadā

Skolēniem vecumā no 16 līdz 20 gadiem (ieskaitot) darbs vasarā Kocēnu novada pašvaldībā tiek nodrošināts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru. Pasākumam var pieteikties skolēni, kuri deklarēti vai mācās Kocēnu novadā un iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Maksimālais nodarbinātības periods 1 mēnesis. Darba samaksa minimālā alga 380 eiro (pirms nodokļu nomaksas). Par vasaras brīvlaikā strādājošo bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu.

Lai pieteiktos pasākumā jāreģistrējas elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā - Elektroniskie pakalpojumi.
Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte)

Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā!

Paralēli reģistrējot iesniegumu pagastu pārvaldēs Bērzainē, Dikļos, Kocēnos, Vaidavā un Zilākalnā, kurā norādīti skolēna personiskie dati: adrese, kontakttālrunis, pagasts un laika periods, kurā skolēns vēlas strādāt.

Kocēnu novada dome nodrošina darba vietas, par kurām skolēns būs iepriekš vienojies arī darba devēju (Kocēnu novada domi).

 
Ċ
Inese Arhīvs,
2017. gada 12. maijs 03:56
ĉ
Inese Arhīvs,
2017. gada 13. maijs 05:17
Comments