Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš pārcelts uz 30. decembri

Publicēja 2020. gada 27. marts 00:04Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 6. apr. 07:23 ]
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību un sniedzot atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem, 26. martā Kocēnu novada domes sēdē nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu visiem NĪN maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Kocēnu novada pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem.

Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, 2020. gada 31. marta NĪN maksājuma termiņš, kā arī pārējie maksāšanas termiņi (15.05., 15.08., 15.11.) tiek pārcelti uz 2020. gada 30. decembri, neaprēķinot nokavējuma naudu.

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Kocēnu novada kases apmeklētājiem ir slēgtas, tādējādi norēķināties skaidrā naudā nav iespējams.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejams pašvaldības bankas konts NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Kocēnu novada domei. Pārskaitījums veicams uz Kocēnu novada domes kontu, kas norādīts sagatavotajā NĪN maksāšanas paziņojumā.
Comments