Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecāki aicināti iesniegt iesniegumu ēdināšanas izdevumu apmaksai vasaras periodā

Publicēja 2020. gada 22. maijs 05:14Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 22. maijs 05:57 ]
Līdz 10. jūnijam Kocēnu novada daudzbērnu ģimenes, kuru bērni vasaras periodā, no 1. jūnija līdz 31. augustam, apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi, aicināti Kocēnu novada pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegt iesniegumu, lai saņemtu atbalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai.

Kā iepriekš ziņots, ņemot vērā saņemtos ierosinājumus no vecākiem, šī gada sākumā Kocēnu novada pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu veikt izmaiņas Kocēnu novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā”, kas paredz tiesības saņemt atbalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ne tikai mācību gada laikā, bet arī vasaras periodā.

Saistošo noteikumu grozījumu rezultātā daudzbērnu ģimenēm no 1. jūnija līdz 31. augustam būs iespēja saņemt atbalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai šādā apmērā:
  • daudzbērnu ģimenēm, kurās trīs un vairāk bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas izdevumi no pašvaldības budžeta tiks segti 80% apmērā;
  • daudzbērnu ģimenēm, kurās viens vai divi bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas izdevumi no pašvaldības budžeta tiks segti 50% apmērā.
Kocēnu novada pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām Latvijā, kas atbalsta daudzbērnu ģimenes, nodrošinot iespēju saņemt pabalstu 100% apmērā ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs mācību gada laikā, un no 2020. gada arī atbalstu vasaras periodā. Saskaņā ar Sociālā dienesta rīcībā esošajiem uzskaites datiem, Kocēnu novadā savu dzīvesvietu ir deklarējušas 76 ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, no kurām sešās ģimenēs pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē trīs un vairāk bērnu.

Jāatzīmē, ka tiesības saņemt iepriekšminēto atbalstu ir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Kocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžetā brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem vispārējās izglītības iestādēs, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenēm un trūcīgo ģimeņu bērniem novada pirmsskolas izglītības iestādēs paredzēti 132 000 eiro.

Iesnieguma veidlapas:
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 22. maijs 05:14
Comments