Piešķirts finansējums Kocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem

Publicēja 2020. gada 30. jūl. 22:24Kristers Blūms   [ atjaunināts 2020. gada 30. jūl. 23:08 ]
2020. gadā kopā tika saņemti 6 iesniegumi, kuri sākotnēji tika izvirzīti balsošanai internetā. Kopā par visiem projektiem tika balsots 328 reizes.

Pēc Kocēnu novada Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma 2020. gadā finansējums piešķirts visiem 6 projektiem:
  • ''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' (115. punkti, 700 EUR);
  • "Rubenes Anši – atpūtai un ģimenei" (115. punkti, 700 EUR);
  • "Sakopta Budenbrokas muiža" (115. punkti, 692 EUR);
  • "Zilākalna bērniem"  (92. punkti, 700 EUR);
  • ''Mājas svētība''  (87. punkti, 700 EUR);
  • "Lasām, rakstām un saņemam!"  (84. punkti, 470 EUR);
Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2020. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2020. gada 30. decembrim. Tā kā šogad ir atbalstīti vairāk projekti, nekā to paredz pieejamais finansējums, 2020. gada 30. jūlija domes sēdē pieņemts lēmums piešķirt papildus finansējumu - 462 EUR visu projektu atbalstam.

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau astoto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

Papildus informācija pieejama sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv).

Atbalstītie projekti:

''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' (iesniedzējs: IIG "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau sesto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu, latviešu gleznotāju - Jāni Staņislavu Rozi;

"Rubenes Anši – atpūtai un ģimenei" (iesniedzējs; Biedrība "Rubenes Anši") - projekta realizācijas gadījumā priekš iedzīvotājiem tiks uzlabota aktīvās atpūtas vieta apkārt ūdenskrātuvei "Mazais Ansis". Projekta aktivitātes - atpūtas zonas;

"Sakopta Budenbrokas muiža" (iesniedzējs: Biedrība "Budenbrokas muiža") - Biedrības viens no mērķiem un virzieniem ir Budenbrokas muižas teritorijas labiekārtošana un vietējo iedzīvotāju apziņas veicināšana;

"Zilākalna bērniem" (iesniedzējs: IIG "Imantas ielas bērnu vecāki") - Sniegt bērniem plašākas rotaļu iespējas, papildināt bērnu rotaļu laukumu. Projekta aktivitātes - uzstādīt atsperu šūpoles un pievilkšanās stieni;

''Mājas svētība'' (iesniedzējs: Biedrība "Alejas 13a") - 2019. gadā māja Alejas iela 13a tika renovēta un nominēta, kā arī ieguva apbalvojumu konkursā "Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019";

"Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: IIG "Vienoti par attīstību Dauguļos") - Sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem.

 

Comments