Piešķirs finansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājās

Publicēja 2015. gada 1. apr. 10:23Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 1. apr. 11:59 ]

Jau trešo gadu Kocēnu novada dome izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Pasākuma mērķis ir sniegt finansiālu palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu energoresursu patēriņa samazinājumu.

Iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta no š.g. 13. aprīļa un turpināsies līdz 18. maijam (pasta zīmogs).

Pašvaldības palīdzības apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai noteikts līdz 2800 EUR un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Kopējais pasākumam pieejamais finansējums 2015. gadā ir 28 000 EUR.

Iesniegumi sagatavojami atbilstoši Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2012 „Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Noteikumi un iesnieguma veidlapas pieejamas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā vai lejupielādējami šeit:

Noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Līguma paraugs


Pieteikumi iesniedzami personiski vai sūtot pa pastu uz Kocēnu novada domi, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, ar norādi: „Pieteikums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle (evija.nagle@kocenunovads.lv, tālr.: 26141003, 64216020).


____________________________________________________
Komentārus un viedokļus iespējams izteikt sadaļā "DISKUSIJAS"ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 1. apr. 10:23
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 1. apr. 10:23
Comments