Pedagogi iepazīst Somijas izglītības sistēmu

Publicēja 2020. gada 6. febr. 23:39Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 7. febr. 00:02 ]
No 6. februāra līdz 8. februārim norisinās Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju, lai iepazītu tās izglītības sistēmu, kas pastāvīgi tiek novērtēta kā viena no pasaulē labākajām. Braucienā piedalās Kocēnu, Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadu pašvaldību izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un metodiķi.

6. februārī norisinājās pieņemšana Latvijas Republikas vēstniecībā Somijā, un pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki iepazina skolotāju, muzejpedagogu un tūrisma speciālistu sadarbību skolēnu izziņas procesa veicināšanā.

Šodien, 7. februārī, pedagogi viesosies pirmsskolas izglītības iestādēs un skolā Helsinkos ar mērķi iepazīt Somijas izglītības sistēmu, skolas darbības vadošos principus, iemeslus, kāpēc Somijas izglītības sistēma ir viena no labākajām pasaulē. Dienas noslēgumā plānota domu apmaiņa darba grupās, analizējot iepazītos labās prakses piemērus.

Noslēdzošajā dienā, 8. februārī, paredzēts “Fazer” ražotnes apmeklējums, kas ir piemērs darba devēju un profesionālās izglītības iestāžu sadarbībai, zinātnes centra “Heureka” apmeklējums ar mērķi gūt zināšanas un iespaidus, lai uzlabotu izglītības procesu dabaszinātņu jomā, pilnveidotu zinātniskās informācijas un jauno zinātnes atklājumu apguves metodiku.

Kocēnu novada domes Izglītības pārvalde ir Kocēnu novada pašvaldības iestāde, kas uz deleģējuma līguma pamata sniedz pakalpojumu izglītības jomā arī Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadu pašvaldībām un izglītības iestādēm un Sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni".

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki kopā ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Somijā Kristīni Našenieci
Comments