Pašvaldības policija uzrauga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu ievērošanu

Publicēja 2020. gada 13. maijs 11:51Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 13. maijs 11:52 ]
Kocēnu novada pašvaldība policija līdztekus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai uzrauga arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ievērošanu Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās publiskajās ūdenstilpēs.

Aizvadītajā nedēļā sadarbībā ar Valsts vides dienestu, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldi un Burtnieku novada pašvaldības policiju tika veiktas pārbaudes Rāķa ezerā un Dauguļu Mazezerā, kur pārkāpumi netika konstatēti.

Pašvaldības policija atgādina, ka makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību Latvijas Republikas ūdeņos nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 800. Savukārt atbildība par makšeķēršanas un zvejas noteikumu pārkāpšanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80.3 pantā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 800 makšķerēt, vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kurai zivju un vēžu, kā arī citu ūdens bezmugurkaulnieku ieguves laikā ir klāt: 
  • derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte (izņemot šo noteikumu 3. punktā minētās personas) vai elektroniski (internetā) iegādāta makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosaukts šādas kartes numurs; 
  • dokuments, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem – invaliditātes apliecība; 
  • vietās, kurās organizēta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai licencētās zemūdens medības, – derīga īpašā atļauja (licence) vai elektroniski (internetā) iegādāta īpašā atļauja (licence) vai tiek nosaukts tās numurs.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.

Licencēta makšķerēšana iespējama trijās publiskajās ūdenstilpēs Kocēnu novadā – Lielajā Ansī un Mazajā Ansī, ko apsaimnieko biedrība “Rubenes Anši”, un Vaidavas ezerā, ko apsaimnieko biedrība “Vaidavas ezera pārvalde”. Makšķerēšanas atļaujas (licences) iespējams iegādāties, izmantojot e-pakalpojumu ŠEIT.

Comments