Pašvaldības policija atgādina – pašlaik atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

Publicēja 2021. gada 8. janv. 07:00Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 11. janv. 23:37 ]
Kocēnu novada pašvaldības policija atgādina – pašlaik atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!

Pašvaldības policijas veiktie kontrolmērījumi liecina, ka esošā ledus kārta nav sasniegusi 10 cm biezumu, līdz ar to saskaņā ar 2020. gada 23. decembrī Kocēnu novada domes sēdē pieņemto lēmumu ir aizliegts atrasties uz Kocēnu novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdenstilpju un citu pašvaldības valdījumā esošo ūdenstilpju ledus. 

Aizlieguma ievērošanas kontroli veic Kocēnu novada pašvaldības policija, kura laikā kopš aizlieguma stāšanās spēkā pie atbildības ir saukusi divas personas, vienlaikus turpinot preventīvo darbu un informējot iedzīvotājus.

Jāatzīmē, ka ierobežojumi neattiecas uz iestāžu darbiniekiem un personām, kuras veic pienākumus savas kompetences ietvaros.


   
Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!

Comments