Par Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanas projekta virzību

Publicēja 2020. gada 28. maijs 03:41Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 8. febr. 02:23 ]
Šī gada februāra sākumā Kocēnu novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas vides aizsardzības fonds saņēma 92 Vaidavas ciema iedzīvotāju parakstītu pretenziju pret būvniecības ieceri Vaidavas ezera pludmales paplašināšanai un labiekārtošanai.

Reaģējot uz saņemto pretenziju, Kocēnu novada domes pārstāvji 14. februārī piedalījās sarunās ar Dabas aizsardzības pārvaldes un projekta finansētāja – Latvijas vides aizsardzības fonda – pārstāvjiem.

Sarunu rezultātā panākta vienošanās, ka, ņemot vērā Vaidavas iedzīvotāju vēlmes, Vaidavas ezera pludmales paplašināšanas un labiekārtošanas projektā plānotie būvdarbi netiks īstenoti.

Jāatzīmē, ka sagatavojot būvniecības ieceri, pašvaldība konsultējās ar būvinženieriem un nozares ekspertiem, kas atzina, ka plānotie būvdarbi, ņemot vērā Skandināvijas un citu valstu pieredzi, ir uzskatāmi par drošāko, labāko un piemērotāko risinājumu Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanai. Projekts paredzēja izbūvēt ūdens līmeņa svārstībām piemērotāko un ekspluatācijā ilgtspējīgāko variantu, kas būtu pielāgots Vaidavas ezera ainavai un videi.

Projekta īstenošanas rezultātā Vaidavas ezera pludmalē būtu uzstādītas pašlīmeņojošas un pārvietojamas peldošas betona (ar īpašu, vidē iekļaujošu materiālu un krāsojumu apstrādātas) pontona laipas ar lapegles terases dēļu segumu, kas nostiprinātas ar enkuru sistēmu (apstrādātas ar drošu materiālu, nosedzot konstrukciju), kas izvietota zem laipām, tādējādi netraucējot drošai ekspluatācijai. Laipu izvietojums tika plānots kā norobežojoša konstrukcija, kas nodrošinātu peldētāju drošību dēļ ezera gultnes dziļuma straujās maiņas. Norobežojošās konstrukcijas kalpotu arī bērnu drošībai, lai viņi neiepeldētu dziļāk ezerā.

Latvijas vides aizsardzības fonds ir vērsis uzmanību uz saņemto iedzīvotāju neapmierinātību ar plānotajām aktivitātēm, kas neatbilst fonda mērķim finansēt uz vides saglabāšanu vērstus projektus, kam seko sabiedrības neapmierinātības faktors. Saņemot vaidaviešu parakstītu iesniegumu, arī Kocēnu novada dome respektē iedzīvotāju viedokli un nevēlas īstenot projektu, kam ir negatīva ietekme uz iedzīvotāju vajadzībām, tādēļ būvniecības process ir pārtraukts.

Drīzumā Vaidavas pagasta pārvalde demontēs pašreizējo un bīstamā stāvoklī esošo koka laipu un jaunu neuzstādīs, jo projekta iecere, pamatojoties uz saņemto pretenziju, ir noraidīta. Pamatojoties uz Kocēnu novada domes un Dabas aizsardzības pārvaldes sarunu, turpmāk visas darbības, kas saistītas ar Vaidavas ezera peldvietas sakārtošanu – niedru pļaušanu, smilts piebēršanu peldvietas paplašināšanai, laipu būvniecību – veiks Dabas aizsardzības pārvalde, kuras valdījumā ir šis ezers.

Kocēnu novada domes darbības prioritātes ir rūpes par pievilcīgas dzīves vides nodrošināšanu Kocēnu novada iedzīvotājiem un dabas un kultūrvēsturiskā kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana. Lai šos mērķus sasniegtu, tiek meklētas iespējas, kā papildus pašvaldības budžeta līdzekļiem piesaistīt investīcijas no dažādiem fondiem. Ņemot vērā iepriekšminēto, Kocēnu novada domes sēdē 30. martā pieņemts lēmums turpināt projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu, veicot tajā izmaiņas, kas tika izrunātas tikšanās reizē ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas vides aizsardzības fonda pārstāvjiem un kurās ņemti vērā iedzīvotāju pretenzijā minētie priekšlikumi – sagatavots projektēšanas uzdevums par piebraucamā ceļa, stāvlaukuma, koka laipas no stāvlaukuma līdz ezermalai un jaunu tualešu izbūvi.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka  pašlaik norisinās Gaujas Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna turpmākajiem 12 – 15 gadiem izstrāde. Plāna izstrādē piedalīties aicināti arī iedzīvotāji, sniedzot savus priekšlikumus. Plašāka informācija ŠEIT.

Plānoto Vaidavas ezera pludmales labiekārtošanas, tajā skaitā laipu izbūves, darbu vizualizācijas:

 
 
 

Projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Comments