Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Par ūdens kvalitāti Briņķu saltavotā Vaidavas pagastā

Publicēja 2017. gada 4. okt. 23:56Krista Gromova
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka Vaidavas pagasta Briņķu saltavota ūdeni nav ieteicams izmantot ikdienas patēriņā kā dzeramo ūdeni.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram izvērtējot virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli, Briņķu saltavotā ir konstatēta augu aizsardzības līdzekļu sastāvā ietilpstoša darbīgā viela – simazīns. Vienlaikus ministrija vērš uzmanību, ka avota ūdens paraugos noteiktās simazīna koncentrācijas nepārsniedz pieļaujamās koncentrācijas robežlielumu. Tomēr, ievērojot minētās vielas klātbūtni Briņķu saltavota ūdenī, kā arī avotu salīdzinoši lielo neaizsargātību pret dažāda veida piesārņojumu, ministrija nevar izslēgt iespēju, ka arī turpmāk šā avota ūdenī var tikt konstatēts piesārņojums.

Ministrijas atbildībā ir vides un dabas resursu monitorings, tai skaitā arī pazemes ūdeņu kvalitātes novērojumi 305 urbumos un 30 avotos, kurus atbilstoši ar ministriju noslēgtajam deleģēšanas līgumam veic LVĢMC. Minētā monitoringa mērķis ir iegūt datus par pazemes ūdeņu sastāvu un cilvēka darbības ietekmi uz to, tāpēc šā monitoringa ietvaros LVĢMC pazemes ūdeņu un avotu ūdens paraugos analizē gan pazemes ūdeņu dabiskā stāvokļa radītājus, gan arī iespējamā piesārņojuma indikatorus, tai skaitā nosaka paraugos metālu, augu aizsardzības līdzekļu un citu specifisku piesārņojošo vielu koncentrācijas.
Comments