Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā

Publicēja 2018. gada 28. sept. 03:53Kristers Blūms
Kocēnu novada dome 2018.gada 27. septembrī pieņēma lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā un noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā ar pašvaldībām piederošo SIA “ZAAO” (ZAAO). Līgums stājās spēkā 2018.gada 15. decembrī un tā darbības laiks ir 7 gadi.

Latvijā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, kā arī atkritumu dalītas vākšanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Līdz ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma izmaiņām pašvaldības pienākums ir organizēt ne tikai sadzīves atkritumu, bet arī mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu.

Līdz ar to par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu izvešanu no klienta norādītās adreses būs jāmaksā 28,25 EUR par 1 m³ (bez PVN), ko veidos:

1) Maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu- 10,75 EUR apmērā par 1 m³;
2) Maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu apglabāšanai atkritumu poligonā “Daibe”- 17,50 EUR apmērā par 1 m³.

Savukārt ikviena atkritumu radītāja (iedzīvotāja, uzņēmuma, iestādes) pienākums ir noslēgt sadzīves atkritumu savākšanas līgumu un izmantot tā atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, ar kuru pašvaldībai ir līgums par darbību Kocēnu novadā. Privātpersonām arī savu dzīvokļu, māju remonta vai būvniecības laikā radušos atkritumu savākšanu jāpiesaka tikai ZAAO, sazinoties pa tālr. 64281250 vai zaao@zaao.lv. Pakalpojuma cenas pieejamas www.zaao.lv


Comments