Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Par pastkastīšu ierīkošanu un uzturēšanu

Publicēja 2017. gada 5. okt. 00:04Krista Gromova   [ atjaunināts 2017. gada 5. okt. 00:04 ]
Kocēnu novada domes darbinieki arvien biežāk saņem sūdzības no iedzīvotājiem par kļūdaini piegādātiem pasta sūtījumiem un par to, ka netiek piegādāts izdevums “Kocēnu novada vēstis”. Pētot problēmu, nereti atklājas, ka katrai adresei nav ierīkotas pastkastes. Aicinām novada iedzīvotājus un komersantus iepazīties ar Ministru kabineta 30.07.2013. noteikumiem Nr.463 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu”, kur ir noteiktas prasības pasta pakalpojumu sniegšanai.

Minētie noteikumi paredz:
  • Pastkastītes ierīko tā, lai būtu viegli aizsniegt to augšējo malu, kurai jābūt ne augstāk kā 165 cm no grīdas (zemes). 
  • Pastkastītes izmēram un pastkastītes atvēruma izmēram jābūt tādam, lai tajā varētu ievietot vienkāršas vēstules A4 formātā. 
  • Pastkastītēm jābūt izgatavotām no izturīga materiāla. 
  • Pastkastītēm, kuras izvieto ārpus ēkas, jābūt aizsargātām no nokrišņu iekļūšanas. 
  • Daudzdzīvokļu mājās pastkastītes novieto pirmā stāva kāpņu telpā. Ja daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā nav kāpņu telpas vai kāpņu telpā tehnisku iemeslu dēļ pastkastītes novietot nav iespējams, tās novieto otrā stāva kāpņu telpā. 
  • Dzīvokļu īpašnieki vai pārvaldnieks nodrošina, ka daudzdzīvokļu mājās koplietošanas telpās izvietotās pastkastītes ir pieejamas pastniekam (pasta piegādātājam). 
  • Uz pastkastītēm, kas novietotas daudzdzīvokļu mājās, norāda dzīvokļa numuru vai juridiskās personas nosaukumu. 
  • Pie atsevišķām savrupmājām, viensētām, arī dvīņu un rindu mājām pastkastītes novieto pie mājas teritorijas ieejas žoga (sētas) vai citā labi apgaismotā un drošā vietā, kas ir pieejama pastniekam (pasta piegādātājam) jebkurā laikā. 
  • Uz pastkastītēm, kas novietotas pie privātmājām, norāda mājas numuru vai mājas nosaukumu un dzīvokļa numuru, ja tāds ir. 
  • Ja privātmāja atrodas pie pievedceļa (ceļš, kas savieno tuvāko valsts vai pašvaldības autoceļu ar attiecīgo privātmāju), pastkastītes un pastkastīšu punktus novieto ne tuvāk kā 5 m un ne tālāk kā 10 m no minētās tuvākās valsts vai pašvaldības autoceļa klātnes malas – vietās, pie kurām pasta komersanta autotransporta līdzekļi var ērti piebraukt un manevrēt, netraucējot ceļa satiksmi. 
Norādam, ka 04.06.2009. Pasta likums skaidro iemeslus, kā dēļ nav iespējams izsniegt pasta sūtījumu. Daži no šādiem iemesliem - pastkastīte nav uzstādīta, ir bojāta, nav identificējama vai nav pieejama.

Centīsimies ar izpratni ievērot minētos nosacījumus savlaicīgai pasta sūtījumu saņemšanai.
Comments