Pagarina konkursa termiņu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu mājās

Publicēja 2015. gada 21. maijs 14:17Eva Eglīte

Pamatojoties uz Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" un ņemot vērā nepietiekamo pretendentu skaitu pēc iesniegumu pieņemšanas noslēgšanās, nolēma pagarināt projektu pieteikumu konkursa termiņu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās par divām nedēļām no domes sēdes lēmuma pieņemšanas.

Jau trešo gadu Kocēnu novada dome izsludināja projektu pieteikumu konkursu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Pasākuma mērķis ir sniegt finansiālu palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu energoresursu patēriņa samazinājumu. 

Iesniegumu pieņemšanas termiņš ir pagarināts, un iesniegumi tiks pieņemti līdz 2015. gada 4. jūnijam (ieskaitot).

Pašvaldības palīdzības apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai noteikts līdz 2800 EUR, un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Kopējais pasākumam pieejamais finansējums 2015. gadā ir 28 000 EUR. 

Iesniegumi sagatavojami atbilstoši Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2012 „Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". Noteikumi un iesnieguma veidlapas pieejamas Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā vai lejupielādējami šeit: 

Noteikumi 

Pieteikuma veidlapa 

Līguma paraugs 

Pieteikumi iesniedzami personiski vai sūtot pa pastu uz Kocēnu novada domi, adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, ar norādi: „Pieteikums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās". 

Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle (evija.nagle@kocenunovads.lv, tālr.: 26141003, 64216020).


____________________________________________________
Komentārus un viedokļus iespējams izteikt sadaļā "DISKUSIJAS"

Comments