Notiks zemes vienības "Magazīni", Kocēnu pagastā nomas tiesību izsole

Publicēja 2020. gada 11. jūn. 05:59Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 17. jūn. 05:54 ]
Kocēnu novada dome organizē zemes nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Magazīni”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, pašreizējais izmantošanas veids – asfaltēts laukums.

Kadastra numurs 9664 009 0144, kopējā platība 0,4860 ha.

Izsoles sākumcena: 780,00 eiro/gadā (bez PVN), izsoles minimālais solis – 50,00 eiro.

Zemes nomas līguma termiņš: pieci gadi.

Izsole notiks 2020. gada 29. jūnijā plkst. 14.30 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 26. jūnijam plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.


 
Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 17. jūn. 05:53