Norisinās Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas atjaunošanas un pieejamības uzlabošanas darbi

Publicēja 2021. gada 31. marts 05:59Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 1. apr. 03:46 ]
Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijā kopš 2018. gada 5. marta tiek īstenots Eiropas Savienības un Kocēnu novada domes līdzfinansēts Specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Projekts īstenots, pateicoties arī draudzes locekļu un sabiedrības ziedojumiem.

Kopš 2019. gada 28. augusta līdz 2020. gada nogalei ēkā norisinājās būvniecības un rekonstrukcijas darbi. Tika apkopoti Rubenes apkārtnes vēstures fakti un liecības, iesaistoties vēsturniekiem Jānim Kalnačam, Gundaram Plešam un Valteram Grīviņam, izveidots apraksts “Pa Hronikas pēdām” – Rubenes baznīcas ekspozīcijas paplašinātā tīmekļa versija”, kas pieejams arī interneta vidē Historia.lv.

Balstoties uz plašo vēstures stāstu, kas nozīmīgs ne tikai lokālā un Latvijas mērogā, bet plašākā reģiona kontekstā, no 2018. gada 20. decembra līdz 2020. gada 15. novembrim ar SIA “Ddstudio” prasmīgajām rokām (Jānis Mitrēcvics un Ilze Zīgerte) Rubenes baznīcā izveidota mākslinieciski virtuāla ekspozīcija “PA HRONIKAS PĒDĀM”, kas integrēta atjaunotajā interjerā un ar interaktīvi vadāmu videoprojekciju palīdzību stāsta par apkārtnes vēsturi no 13. gs. līdz mūsdienām, īpaši akcentējot Livonijas Indriķa ieguldījumu. Restaurēts un uzstādīts vēsturisks ekspozīcijas skapis ar valsts nozīmes mākslas pieminekļu – priekšmetu atdarinājumiem (kārbiņa (1755. gads) un kauss (1849. gads)), kā arī pārējie Rubenes baznīcas vēsturei nozīmīgie priekšmeti, tajā skaitā no Valmieras muzeja krājumu glabātuves deponētā Vīna kanna. Rakstāmpiederumiem nepieciešamo spalvas kātu dāvinājusi Ingūna Valdmane, Dikļu Minizoo saimniecība “Mežiņi”.

Projekta aktivitāšu rezultātā restaurēts “sagurušais” Rubenes baznīcas koka namiņš – Rubenes draudzes kalpotāju māja. Tajā arī izveidota Ārtelpas vitrīna – ekspozīcija ar nosaukumu “Garaiņi Rubenē”, kas būs apskatei pieejama pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ekspozīcija “Garaiņi Rubenē” vēsta par trīs radošām personībām jeb trīs Garaiņiem:
  • Latviešu Indriķi (ap 1187–pēc 1259), “Indriķa hronikas” autoru, priesteri;
  • Kristofu Harderu (1747–1818), luterāņu mācītāju Rubenes draudzē, grāmatu izdevēju;
  • Voldemāru Dītrihu brīvkungu fon Budbergu Benninghauzenu (1740–1784), gleznotāju un grāmatu izdevēju, Hardera laikabiedru un draugu.

Trīs izcilās Rubenes personības ir saistītas ar Rubenes draudzi, tās notikumiem un procesiem Vidzemē, Latvijas un Igaunijas teritorijās, tās ir likušas pamatus kristietības, izglītības, rakstības, radošās domas un gara izpausmes vēsturei.

Ekspozīcijas “Garaiņi Rubenē” autori ir SIA “Domu zīmes” – Anitra Vanaga, Mikus Vanags, Gatis Vanags (foto, video), mākslinieciskā noformējuma un dizaina autores – Anita Poikāne un Indra Merca.

Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas visiem partneriem kopā plānotas 12 174 703, 73 eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 262 437,47 eiro.

Kopējais projekta finansējums Rubenes evaņgēliski luteriskajai baznīcai ir 367 020,73 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes aktivitātēm ir 237 677,00 eiro, Kocēnu novada domes līdzfinansējums 122 100,30 eiro, Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums, kas iegūts, pateicoties sabiedrības ziedojumiem, 7243,43 eiro.

Ārpus projekta finansējuma ziedotāju līdzekļi nepieciešami arheoloģiskajai uzraudzībai, monumentālās glezniecības eksperta piesaistīšanai (pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieprasījuma), ekspozīcijas “Garaiņi Rubenē” tulkošanas darbiem, instrumentālajai uzmērīšanai, inventarizācijas lietas sagatavošanai un apsardzes nodrošināšanai baznīcas ēkas telpās.

Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” vadošais partneris ir Siguldas novada dome, partneri Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze.

  
Interaktīvā ekspozīcija
“Ja Jūs man iedosiet naudiņu, cienītais kungs, es parūpēšos, lai mūsu vārds ir ierakstīts ne tikai debesīs, bet arī Pirmajā latviešu pavārgrāmatā!” pravieto mācītājs Kristofs Hadrers, pārliecinādams savu draugu muižnieku, gleznotāju un grāmatu izdevēju Voldemāru Dītrihu brīvkungu fon Budbergu Benninghauzenu par savām biznesa idejām. Vairāk par abiem draugiem un viņu kopīgo biznesa projektu – mājas tipogrāfiju provincē, uzzināsiet iepazīstoties ar ekspozīciju “Garaiņi Rubenē”. Lomās: Kristofu Harders – mācītājs Artis Eglītis, Voldemāru Dītrihs brīvkungs fon Budbergs Benninghauzens – Uldis Dumpis.

Comments