Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Lielās Talkas norises vietas Kocēnu novadā

Publicēja 2017. gada 18. apr. 23:07Krista Gromova   [ atjaunināts 2017. gada 18. apr. 23:17 ]
Sestdien, 22. aprīlī, no plkst. 9.00 vienlaikus visā Latvijā norisināsies ikgadējā Lielā Talka. Arī šoreiz Lielās Talkas aktivitātes atbalstīs un novada sakopšanas darbus organizēs Kocēnu novada dome, aicinot iedzīvotājus, iniciatīvas grupas, uzņēmumus, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus ar aktīvu līdzdalību apliecināt savu atbalstu Lielās Talkas kustībai.


Talkošanas vietas

Lielās Talkas interneta mājaslapā www.talkas.lv līdz 20. aprīlim ikvienam iedzīvotājam ir iespēja reģistrēt izvēlēto talkošanas vietu, iepriekš sazinoties ar konkrētā pagasta pārvaldes vadītāju, lai saskaņotu talkas norises vietu un vienotos par bezmaksas atkritumu maisu saņemšanu. Interesenti sadaļā “Talkas vietas” var aplūkot reģistrētās vietas un kļūt par vienu no talkotājiem.

Arī šogad Lielās Talkas ietvaros Kocēnu novada dome katrā pagastā rīkos talkas, kur piedalīties aicināts ikviens interesents, līdzi ņemot savus darbarīkus.

Talku norises vietas (sākums plkst. 9.00)

  • Bērzaines pagastā – sporta laukuma teritorijas sakārtošana, bērzu stādīšana Avotu ielā 1 un pie Jaunburtnieku pamatskolas; 
  • Dikļu pagastā – pirmās teātra spēlēšanas latviešu valodā vietas, Zundas rijas, teritorijas sakārtošana; 
  • Kocēnu pagastā: 
Rubenē notiks talka pie Rubenes evanģēliski luteriskās baznīcas, kur kopā ar Ekonomikas ministrijas un Latvijas investīciju un attīstības aģentūras kolektīvu, kā arī SIA “Lat Met” būs iespēja sakopt Rubenes baznīcas dārza teritoriju, grābjot lapas, izkopjot krūmus, līdzinot zemi u.tml. Tāpat rubenieši var pievienoties biedrības “Rubenes Anši” organizētai talkai pie dīķiem. 

Kocēnos Lielās Talkas aktivitātes norisināsies pie jaunizveidojamās promenādes. 
  • Vaidavas pagastā – pulcēšanās pie “Zaļās mājas”, kur atkarībā no laika apstākļiem varēs vākt zarus, demontēt vecās laipas, vākt atkritumus; 
  • Zilākalna pagastā – tiks sakopta teritorija aiz daudzfunkcionālās ēkas (bibliotēka, kultūras nams, bērnudārzs) Kultūras ielā 1. Iedzīvotāji aicināti arī pie pussabrukušā pagraba, kas atrodas pie ceļa uz " Kalnaķenčiem ", sakopšanas darbiem. 
Kontaktinformācija

Bērzaines pagastā – Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs Atis Keziks (tālr. 29423415);
Dikļu pagastā – Dikļu pagasta pārvaldes vadītājs Atis Antons (tālr. 26424669);
Kocēnu pagastā – Kocēnu novada domes Īpašumu apsaimniekošanas daļas īpašuma speciālists Raitis Sīmanis (tālr. 25771128);
Vaidavas pagastā – Vaidavas pagasta pārvaldes vadītāja Līga Šmaukstele (tālr. 29230117);
Zilākalna pagastā – Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāja Anita Žogla (tālr. 26345207). 

Lielās Talkas koordinators Kocēnu novadā – Kocēnu novada domes izpilddirektors Māris Permaņickis (tālr. 29499880).

Atkritumu maisu saņemšana

Lielās Talkas atkritumu maisi šogad būs baltā krāsā, un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt Lielās Talkas norises nedēļā, sākot no 18. aprīļa, pagastu pārvaldēs – Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, Kocēnos – Kocēnu novada domes administrācijas ēkā.

Piepildīto maisu atstāšanas vietas

Baltie Lielās Talkas atkritumu maisi jānovieto šādās vietās:
  • Bērzaines pagastā - laukumā pagasta centrā pretī bijušai ēdnīcai, ”Lilijas'' (Bērzainē), kontaktpersona: Atis Keziks, tālr.: 29423415;
  • Dikļu pagastā - pie Dikļu pienotavas (Dikļos), pie vecā pasta (Dauguļos), kontaktpersona: Atis Antons, tālr.: 26424669;
  • Kocēnu pagastā - attīrīšanas iekārtu teritorijā Austrumu ielā (Kocēnos), kontaktpersona: Raitis Sīmanis, tālr.: 25771128. Pie katlu mājas Krasta ielā 1 (Rubenē), kontaktpersona: Līga Šmaukstele tālr.: 29230117;
  • Vaidavas pagastā - pie katlu mājas Ezera ielā (Vaidavā), kontaktpersona: Līga Šmaukstele tālr.: 29230117;
  • Zilākalna pagastā - Imanta iela 14, pie katlu mājas (Zilākalnā), kontaktpersona: Anita Žogla, tālr.: 26345207.
Comments