Līdz ceturtdienai skolēni var pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Publicēja 2015. gada 25. maijs 00:41Eva Eglīte
Vēl līdz ceturtdienai, 28. maijam, Kocēnu novada dome aicina pieteikties darbam vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 - 16 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. 


Lai pieteiktos darbam, skolēniem jāiesniedz izglītības iestādes direktoram aizpildīta pieteikuma anketa, vecāku atļauja un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai. Anketā jānorāda arī skolēna bankas konts, uz kuru tiks pārskaitīta skolēna alga.

Pieteikuma anketa ŠEIT.

Ja pēc pirmreizējās skolēnu pieteikšanās atvēlētajos finanšu līdzekļos veidosies ietaupījums, tiks izsludināta atkārtota skolēnu pieteikšanās, kur mērķauditorija būs bērni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuri iegūst pamata izglītību kādā no Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet ir deklarēti citos novados, vai kuri ir deklarēti Kocēnu novadā, bet iegūst pamata izglītību citu novadu pašvaldību izglītības iestādē. 

Skolēnu darbs norisināsies no 8. jūnija līdz 14. augustam (ieskaitot). Katram skolēnam būs iespēja strādāt divas nedēļas, saņemot darba samaksu, kas tiks aprēķināta, nostrādāto stundu skaitu reizinot ar pusaudžiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi. 

Darbavietas tiks nodrošinātas katrā Kocēnu novada pagastā, kur skolēni tiks iesaistīti pašvaldības iestāžu un to apkārtnes labiekārtošanā. 

Iesniegtos pieteikumus izskatīs pašvaldības darba grupa piecu locekļu sastāvā. Izvērtējot skolēnu atbilstību veicamajam darbam, tiks ņemtas vērā bērna intereses, veselības stāvoklis, attālums no dzīvesvietas līdz darbavietai un klases audzinātāja rekomendācija. 

Kocēnu novada dome skolēnu nodarbinātības projektu realizēs jau piekto gadu. No pašvaldības budžeta projekta īstenošanai atvēlēti 9 517 eiro. Aizvadītajā gadā iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 104 skolēni. 


Comments