Līdz 11. janvārim aicinām pieteikt pretendentus apbalvojumam "Kocēnu novada sporta laureāts - 2018"

Publicēja 2019. gada 7. janv. 00:50Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 9. janv. 01:41 ]
Kā iepriekš vēstīts, 2019. gada 1. februārī Kocēnu sporta namā sveiksim sporta laureātus par sasniegumiem sporta sacensībās 2018. gadā, kā arī noskaidrosim 2018. gada sporta spēļu komandu, 2018. gada sportistu un sportisti, 2018. gada treneri. 

Pieteikumu, sagatavotu atbilstoši Sporta laureāta nolikuma pielikumā esošai veidlapai ŠEIT, var iesniegt sportisti, treneri, sporta klubu vai organizāciju pārstāvji, sporta entuziasti. Pieteikumam jāpievieno ziņas par sportista un/vai komandas sasniegumiem sacensībās, tās pamatojot ar rezultātu apliecinošu dokumentu kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājas lapā. 

Pieteikumi jāiesniedz Kocēnu novada domē, elektroniskā veidā adresē: sportalaureats@kocenunovads.lv vai sūtīt pa pastu, adresējot Kocēnu novada domei, uz adresi: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, ar aizpildītām veidlapām (1. un 2. pielikums), sākot no 2018. gada 10. decembra līdz 2019. gada 11. janvārim. 

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti Kocēnu novada sportistu godināšanā, no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 25. janvārim (ieskaitot) ikviens varēs piedalīties balsojumā nominācijās: "Gada populārakais sportists", "Gada populārākā sporta spēļu komanda" un "Gada populārākais sporta notikums".
Comments