Zemes vienības "Krumpiņas 1", Kocēnu pagastā nomas tiesību izsoles sludinājums

Publicēja 2020. gada 15. jūl. 22:28Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 15. jūl. 22:34 ]
Kocēnu novada pašvaldība organizē tai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības "Krumpiņas 1", Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskās darbības vajadzībām.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības platība ir 9,93 ha. Kadastra apzīmējums 9664 013 0047.

Izsoles sākuma cena: 500,00 EUR gadā un likumdošanā paredzētie nodokļi.

Izsole notiks 2020. gada 29. jūlijā plkst. 10.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 28. jūlija plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.  KARTE  (meklētājā jāievada kadastra apzīmējums 9664 013 0047)

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!
Comments