Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu un Rubenes pamatskolās attīsta individuālo mācību pieeju

Publicēja 2017. gada 1. dec. 02:10Krista Gromova   [ atjaunināts 2017. gada 1. dec. 02:13 ]
Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīta uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Kocēnu un Rubenes pamatskolās.

Projekta laikā tiek sniegts atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai gan mācību satura apguvē, gan ārpusstundu pasākumu veidā. Projekta īstenošanas rezultāti paredz, ka visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai.

Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādēs plānotās aktivitātes paredz piesaistīt speciālistus, kas kopā ar pedagogiem izstrādā darba plānu, pēta, analizē izglītojamo izaugsmi, lai sniegtu atbalstu skolēnu mērķtiecīgākam un sekmīgākam darbam. Tāpat projekta laikā skolēni tiek izglītoti STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas) jomās, organizējot speciālas nodarbības, ekskursijas, kā arī nodrošinot dalību dažādos pasākumos, piemēram, atklātajās olimpiādēs.

Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām. Projekts tiek īstenots no 2017.gada – 2018.gadam.

Vairāk informācijas VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Comments