Kocēnu pamatskolas direktora amatā apstiprināts Māris Bušmanis

Publicēja 2020. gada 19. nov. 07:43Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 19. nov. 08:07 ]
Šodien, 19. novembrī, Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē, kas norisinājās Kocēnu kultūras nama Lielajā zālē, deputāti vienbalsīgi nolēma Kocēnu pamatskolas direktora amatā apstiprināt Māri Bušmani.

Māris Bušmanis kopš 2001. gada bija Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas (VPVĢ) direktora vietnieks izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotājs, no 2019. gada ir Valmieras pilsētas Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā skolotāju koordinators. Paralēli darbam VPVĢ piedalījies mācību priekšmetu paraugu un mācību līdzekļu izstrādē, bijis Izglītības kvalitātes valsts dienesta vispārējās izglītības akreditācijas eksperts, piedalījies Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā, vadījis Vidzemes Augstskolas rīkotās konferences pedagogiem un kā lektors piedalījies vairākos semināros, piemēram, Latviešu valodas aģentūras, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas un citu organizāciju rīkotajos. Pirms darba uzsākšanas VPVĢ sešus gadus vadījis Matīšu pamatskolu.

M.Bušmanis 1997. gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu filoloģijā, latviešu valodas un literatūras didaktikas apakšprogrammā, savukārt 2004. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur apgūta jurista profesionālā kvalifikācija.

Pēc apstiprināšanas amatā Māris Bušmanis deputātiem pauda apņemšanos, sadarbībā ar kolēģiem, īstenot valsts izvirzītos uzstādījumus izglītības jomā, attīstīt un celt izglītības kvalitāti Kocēnu pamatskolā. M.Bušmanis savā uzrunā pauda atzinību par paveikto skolas ēkas un apkārtējās vides labiekārtošanā: “Vēlos pateikt paldies pašvaldībai par skolas ārējo veidolu. Braucot pa Kocēnu ozolu aleju, ar prieku skatījos uz to, kas mani sagaida – skola ir ļoti skaisti izgaismota! Ceru, ka šajā zālē, kur notiek arī Kocēnu pamatskolas pasākumi, man būs iespēja teikt ne vienu vien svētku runu.” 

M.Bušmanis Kocēnu pamatskolas direktora amata pienākumus uzsāks pildīt 23. novembrī.

Kocēnu pamatskola ir lielākā vispārējās pamatizglītības iestāde Kocēnu novadā, kurā 2020./2021. mācību gadā mācās 273 skolēnu.
Comments