Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

KOCĒNU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Publicēja 2018. gada 16. aug. 03:39Kristers Blūms
Kocēnu novada Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos 13. Saeimas vēlēšanām  Kocēnu  novadā

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka iecirkņa komisiju izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisku partiju apvienībām, ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa), attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim. Katrs no pieteicējiem katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Kocēnu novada administratīvajā teritorijā noteikti 6 vēlēšanu iecirkņi (katrā vēlēšanu iecirkņa komisijā ir septiņas komisijas locekļu vietas):

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

 

919.

BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE

"Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

 

922.

DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

"Straumes", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

 

926.

KOCĒNU NOVADA DOME

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

 

927.

RUBENES PAMATSKOLA

Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

 

936.

KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS VAIDAVA

Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

 

940.

ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE

Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

 


Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā - ŠEIT

Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 2018.gada 21.augustam plkst.17.00 Kocēnu novada  domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Informācija Kocēnu novada Vēlēšanu komisijā:
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka, tālr.28303465, e-pasts : svetlana.greka@kocenunovads.lv
Komisijas sekretāre Dace Lizuma, tālr. 26460313, e-pasts : dace.lizuma@kocenunovads.lv
Comments