Kocēnu novadā veido speciālo sociālo pakalpojumu centru cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem

Publicēja 2020. gada 29. jūl. 04:53Kristers Blūms
2019. gadā Kocēnu novada dome sākusi projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Kocēnu novadā'' Nr. 9.3.1.1./18/I/007 realizāciju.

Projekta mērķis ir Kocēnu novadā nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem – veidojot speciālo sociālo pakalpojumu centru un nodrošinot pastāvīgas dzīvesvietas grupu dzīvokļos.

Kocēnu novada Vaidavā darbojas Ziemeļvidzemes pamatskola, kas piedāvā speciālās izglītības programmas bērniem ar garīga rakstura traucējumiem. Šīs izglītības iestādes veiksmīgā darbība ir viens no iemesliem šādu sociālo pakalpojumu centru un grupu dzīvokļus veidot tieši Vaidavā, tā dodot iespēju pēc izglītības iegūšanas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sev ierastā vidē.

Projekta ietvaros plānots izveidot:
• Sociālās rehabilitācijas un atbalsta centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
Centrs ļaus ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti apmeklēt dažādas terapijas veselības uzlabošanai un apgūt dažādas iemaņas ikdienas dzīvei, kā arī vecāki/likumiskie pārstāvji varēs saņemt atbalsta un psihologa vai cita speciālista konsultācijas.
• Grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem;
Tas palīdzēs sniegt pastāvīgu dzīves vietu personām ar garīga rakstura traucējumiem, piešķirot katram savu personisko dzīves telpu ar uzraudzību un pietuvinot šo personu ikdienas dzīvi patstāvīgai dzīvei.
• Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
Dienas aprūpes centrs nodrošinās pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem uzraudzību dienas garumā vai uz dažām stundām un dažādu prasmju un iemaņu apgūšanu pilnvērtīgai ikdienas dzīvei.
• Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinās iespēju strādāt sev pieņemamā ikdienas režīmā un atbilstoši savām spējām, būt sabiedrības daļai un dzīvot cieņpilnu ikdienas dzīvi.

2020. gada jūlijā pabeigti projektēšanas darbi. Projekta infrastruktūras izveide plānota ieviest no 2019. gada 1. jūlijā līdz 2021. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ar snieguma rezervi ir 409792 EUR, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums.

Comments