Kocēnu novadā uzstāda energoefektīvu LED tehnoloģiju ielu apgaismojumu

Publicēja 2015. gada 25. maijs 02:28Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 25. maijs 07:45 ]

Kocēnu novadā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros Bērzainē, Dikļos un Kocēnos tiks uzstādīts 141 energoefektīvs un videi draudzīgs LED tehnoloģiju gaismeklis.

LED gaismekļi tiks uzstādīti Bērzainē - Sporta un Centra ielā, Dikļos – posmā no Vika pasaku parka līdz Dikļu pamatskolai, kā arī vairākās ielās Kocēnos.

Izmantojot dzīvsudraba gāzizlādes spuldzes (DRL), tiek radīts liels elektroenerģijas patēriņš un siltumnīcefektu gāzu emisija, bet projekta īstenošana ļaus aptuveni četras reizes samazināt pašvaldības elektroenerģijas patēriņu gadā un izmaksas par to, uzlabot ielu apgaismojuma kvalitāti, palielināt satiksmes drošību diennakts tumšajā laikā, kā arī panākt CO2 emisiju samazinājumu. Projekta ietvaros plānotie sasniedzamie rādītāji – oglekļa dioksīda samazinājums 35,23 tCO2/gadā, samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0,000274 tCO2/eiro gadā.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes iepirkumu komisijas lēmumu izsludinātajā pašvaldības iepirkumā par uzvarētu atzina SIA “Vidzemes energoceltnieks” par līguma summu 199588,94 EUR ar PVN.

Projekts tiek realizēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 183499,16 EUR, no šīs summas 70% jeb 128449,41 EUR ir KPFI finansējums, Kocēnu novada domes līdzfinansējums – 71139,53 EUR.

Projektu plānots realizēt līdz 2015. gada 29. maijam.

          

Alejas iela KocēnosComments