Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” filiāli Rubenē pievienos Rubenes pamatskolai

Publicēja 2020. gada 4. aug. 22:30Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 5. aug. 23:07 ]
Lai veicinātu iestāžu attīstību, kā arī sniegto pakalpojumu un bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanu, Kocēnu novada domes sēdē 30. jūlijā tika nolemts reorganizēt pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” filiāli Rubenē, to pievienojot Rubenes pamatskolai. 

Iestādes audzēkņiem un audzēkņu vecākiem pakalpojumi tiks nodrošināti tāpat, kā līdz šim, un ierastais režīms un izmaksas reorganizācijas dēļ nemainīsies. Ikdienas procesi notiks, kā ierasts – faktiski tās joprojām būs kā atsevišķas iestādes, tikai ar vienotu administratīvo aparātu un vienu direktoru. Nozīmīgs ieguvums būs tas, ka PII audzēkņiem 5 -6 gadīgo programmā īpaša vērība tiks pievērsta pakāpeniskai audzēkņu integrēšanai skolas gaitām, mazinot bērnos pārdzīvojumus par krasajām izmaiņām, uzsākot mācības 1. klasē.

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis: “Šis jautājums pašvaldībā ir virmojis gaisā jau vismaz divus gadus un pārrunāts ar visām iesaistītajām pusēm, līdz ar to paredzams, ka šīs pārmaiņas noritēs pozitīvā gaisotnē. Gan kopumā vērtējot esošo situāciju, gan sarunas ar esošajiem iestāžu vadītājiem, varu teikt, ka abas puses šo lēmumu vērtē par gana labu esam. Reorganizācijas rezultātā Rubenes pamatskolai pievienojot pirmsskolas izglītības iestādi, tiks uzlabota izglītības kvalitāte, nodrošināta ilgtspējīga audzēkņu tālākā izglītošanās un atvieglota iestāžu uzturēšana. Vērtējot situāciju no pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku skatu punkta, varu droši apgalvot, ka šīs pārmaiņas viņus neietekmēs – pašreizējie darbinieki savu darbavietu saglabās. Pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” pašreizējai darbībai negatīvu ietekmi šis process nenesīs, jo tā joprojām ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde Kocēnu novadā ar divām mācību programmas īstenošanas vietām – Kocēnos un Bērzainē, ar pieaugošu audzēkņu skaitu.”

Reorganizāciju plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2021. gada 28. februārim. Reorganizācijas procesā tiks nodrošināts, ka PII “Auseklītis” licencēto un akreditēto pirmsskolas izglītības programmu turpinās realizēt Rubenes pamatskola.

Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” ir lielākā pirmsskolas izglītības iestāde Kocēnu novada pašvaldībā, kurā 2019./ 2020. mācību gadā reģistrēti 242 audzēkņi, no kuriem Kocēnu filiāli apmeklē 147 audzēkņi, Rubenes filiāli – 71, Bērzaines filiāli “Pīlādzītis” – 24. Savukārt Rubenes pamatskola ir otra lielākā pamatskola Kocēnu novadā, kurā aizvadītā mācību gada sākumā reģistrēti 118 skolēni.
Comments