Kocēnu novada pašvaldība – veiksmīgs piemērs iedzīvotāju iesaistē

Publicēja 2019. gada 30. dec. 04:39Elīna Upīte
Kocēnu novada pašvaldība kā viens no veiksmīgajiem piemēriem ir iekļauts Sabiedriskās politikas centra “Providus” sagatavotajā pārskatā par iedzīvotāju iesaistes piemēriem Latvijas pašvaldībās.

Pētnieki atzinīgi novērtējuši Kocēnu novada pašvaldības kopš 2013. gada īstenoto praksi iekļaut ikgadējā budžetā finansējumu iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursa organizēšanai. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp pašvaldību, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām. Konkursā iesniegto ideju vērtēšanā tiek iesaistīti arī iedzīvotāji, kuriem ir iespēja balsojot izvēlēties to ideju, kuru, viņuprāt, būtu nepieciešams īstenot.

2019. gadā šādā veidā iedzīvotāji un pašvaldība atbalstīja iniciatīvu rīkot bērnu un jauniešu mākslas plenēru brīvdabas galerijā Caurumkrogā un citas aktivitātes šī tūrisma objekta atdzīvināšanā; tehnikas iegādi Kocēnu novada laikmetīgā teātra "Volatus" vajadzībām; pastkastīšu atjaunošanu Dauguļu pagasta iedzīvotājiem; Dikļu kultūrvēsturisko objektu popularizēšanu sadarbībā ar folkloras kopu "Endzelīte". Kopējais projektu konkursa ikgadējais budžets ir 3500 eiro, un vienā projektā pieprasītā finansējuma maksimālais apmērs ir 700 eiro.

Sabiedriskās politikas centrs “Providus” pārskatu izstrādāja un veiksmīgus iedzīvotāju iesaistes piemērus meklēja, uzrunājot pašvaldības, pilsētu vadītājus, izmantojot Latvijas Pašvaldību savienības datubāzi, atkārtoti publicējot uzsaukumus sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Veiksmīgu piemēru apzināšana notika, arī aptaujājot reģionālos nevalstisko organizāciju centrus, veicot kvalitatīvas intervijas ar pašvaldību pārstāvjiem (NVO, pašvaldību darbiniekiem, aktīvistiem). Tāpat iedzīvotāju iesaistes piemēru apraksti balstīti uz informāciju, kas ir iegūta pašvaldībās, publicēta plašsaziņas līdzekļos, sociālajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī iegūta intervijās.

Pārskatu latviešu valodā iespējams lejuplādēt ŠEIT.
Comments