Kocēnu novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpām vēsturiskajā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā

Publicēja 2020. gada 2. sept. 01:37Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 2. sept. 01:38 ]
Kocēnu novada pašvaldība rīko atkārtotu nomas tiesību izsoli telpām vēsturiskajā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā – nekustamajā īpašumā “Alejas” ar adresi Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads. Telpu kopējā platība ir 250,7 m2.

Nekustamais īpašums atrodas vēsturiskajā Kokmuižas pils kompleksa teritorijā, kurā izvietota Kokmuižas pils, labiekārtotā Kokmuižas promenāde ar lapeni, strūklaku un skatu terasi, savukārt otrpus ielai atrodas topošais Kokmuižas brūzis.

Izsolē piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas, iesniedzot apliecinājumu par gatavību līdz 2023. gada 31. augustam izveidot vismaz trīs jaunas darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (iekārtās, infrastruktūrā, piegulošās teritorijas labiekārtošanā) ne mazāk kā 10 000 eiro apmērā, kā arī apliecinājumu par gatavību uzsākt komercdarbību (ražošanu, pakalpojumu sniegšanu) iznomātajās telpās viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma telpu nomas līguma noslēgšanas. Tāpat iesniedzama arī koncepcija, kurā izsoles pretendents iepazīstina ar plānotās komercdarbības veidu nomātajās telpās.

Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 0,80 EUR/m2 bez PVN mēnesī. Izsoles minimālais solis – 0,10 EUR/m2 bez PVN.

Telpu nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgts uz 10 gadiem.

Izsole notiks 2020. gada 30. septembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 29. septembrim plkst. 16.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.

Kontaktpersona: Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle, tālr. 26141003, e-pasts: evija.nagle@kocenunovads.lv

Objekta apskate dabā iespējama, sazinoties ar Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamo īpašumu speciālisti Ilzi Vikmani, tālr. 27321437, e-pasts: ilze.vikmane@kocenunovads.lv.

Plašāka informācija par izsoles norisi pieejama NOTEIKUMOS.


 
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 2. sept. 01:37
Comments