Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novada pašvaldība kompensē skolēnu braukšanas maksu sabiedriskajā transportā

Publicēja 2017. gada 12. okt. 04:00Krista Gromova   [ atjaunināts 2017. gada 12. okt. 23:53 ]
Ar jauno mācību gadu arī šogad Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus skolēniem, kuri mācās Kocēnu novada izglītības iestādēs. Tāpat braukšanas maksa sabiedriskajā transportā tiek kompensēta novadā deklarētajiem izglītojamiem, kas iegūst vispārējo vidējo izglītību citu pašvaldību mācību iestādēs.

Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” paredz, ka tiesības uz kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecas uz sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus pilsētas, reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.

Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus visa mācību gada laikā tiem izglītojamiem, kuri iegādājušies biļeti par pilnu maksu. Lai saņemtu kompensāciju, vecākiem vai aizbildņiem ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam ir jāsagatavo un jāiesniedz tuvākajā pašvaldības pagastu pārvaldē (kasē) iesniegums, kam pievienotas braukšanas biļetes. Izmaksu par braukšanas izdevumu kompensāciju veic pēc iesniegto dokumentu pārbaudes 10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas.

Iesniegums kā arī sasitošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus pieejami Kocēnu novada pašvaldībā (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads) un Kocēnu novada mājas lapā www.kocenunovads.lv.
Comments