Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novada pašvaldība kļūst par sadarbības partneri projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Publicēja 2017. gada 1. dec. 01:58Kristers Blūms   [ atjaunināts 2017. gada 1. dec. 02:27 ]

    Lai sniegtu atbalstu Kocēnu novada jauniešiem karjeras izvēlē, 2017. gadā, Kocēnu novada dome kļuvusi par sadarbības partneri Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Sociālā fonda projektā ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
    Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem  skolās un pašvaldībās, kā arī izveidot karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. No Kocēnu novada projektā iesaistītas trīs izglītības iestādes - Jura Neikena Dikļu pamatskola, Kocēnu pamatskola un Rubenes pamatskola, kurām 2017./2018.m.g. piešķirts finansējums 6,5 eiro uz skolēnu  karjeras atbalsta pasākumu īstenošanai. Projektā neiesaistītās skolas Jaunburtnieku pamatskola un Ziemeļvidzemes internātskola attiecīgi saņem finansējumu karjeras pasākumu nodrošināšanai 7.-9.klašu skolēniem.
    Iesaistīto izglītības iestāžu skolēniem projekta laikā ir iespēja iepazīt dažādas profesijas un to darbības ikdienu, tādējādi veicinot savas karjeras izvēli. Tāpat skolēniem būs iespēja piedalīties  starptautiskos profesionālās meistarības konkursos - “SkillsLatvia”, “EuroSkills” un “WorldSkills”.
Projekta īstenošanas laikā plānotas arī tādas aktivitātes kā informatīvo, metodisko materiālu izstrāde un publiskošana, kā arī karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un īstenošana projektā iesaistītajās izglītības iestādēs. Tas paredz atbalstu arī pedagogu – karjeras konsultantu kvalifikācijas uzlabošanā, izglītības iestādes administrācijas, pedagogu un vecāku iesaistīšanā kopējā sadarbībā, lai skolēns veiksmīgi izzinātu savas spējas un intereses, pareizi izvēlētos nākamo izglītības iestādi un  veidotu veiksmīgu karjeru.
    Projektu plānots īstenot no 2017.gada 1.septembra – 2020.gada 30.decembrim.  Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā ESF ieguldījums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. To plānots īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros no 2016. gada decembra līdz 2020. gada nogalei sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un profesionālās izglītības kompetenču centriem.
    Vairāk informācijas par projektu http://www.viaa.gov.lv.Comments