Kocēnu novadā norisinās ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi

Publicēja 2020. gada 30. jūl. 06:08Elīna Upīte
Kocēnu novadā norisinās pašvaldības pārziņā esošās ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi – daļa būvdarbu ir noslēgušies, daļa vēl turpinās vai tiks uzsākti.

Kocēnu pagastā ceļa posmam "Tarnīsas - Ezernieki" veikta grants seguma atjaunošana, krūmu un grāvju izkopšana. Darbus veica SIA “Ceļinieks 2010”, līguma summa: 11 481,84 eiro.

 
Ceļa posms "Tarnīsas - Ezernieki" pēc ceļa seguma atjaunošanas

Noslēgusies asfaltbetona seguma un nomaļu atjaunošana Sandaru ielā, Rubenē, ko veica SIA “Imberteh”, līguma summa: 21 906,35 eiro.

 
Sandaru iela pirms un pēc asfaltbetona seguma atjaunošanas

Rubenē veikta arī asfaltbetona seguma un caurtekas nomaiņa Krasta un Kalna ielas pieslēgumā. Darbus veica SIA “Imberteh”, remontdarbu izmaksas: 5919,88 eiro.

Krasta un Kalna ielas krustojums

Dikļos, pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā veikta betona bruģa ieklāšana. Darbus veica SIA “Imberteh”, izmaksas: 5361,06 eiro.

Noslēgumam tuvojas Vidus ielas, Kocēnos 1. kārtas būvdarbi, kas ietver ietves izbūvi. Būdarbus veic SIA “Imberteh”, līguma summa: 41 796,78 eiro. Izsludināts 2. kārtas būvdarbu iepirkums un iesniegts pieprasījums finanšu aizdevumam.

Kocēnos norisinās Bērzu ielas 1. kārtas būvdarbi, kuru ietvaros pagarina ūdensvada, sadzīves kanalizācijas sistēmu, lietus ūdens noteksistēmu, brauktuvei tiks izbūvēts betona bruģa segums, kā arī izbūvēs ietvi. Darbus veic SIA “Imberteh”, līguma summa: 119 327,60 eiro.

Uzsākta gājēju ietves un ielu apgaismojuma izbūve J.Ķeņča ielā Kocēnos, gar Kocēnu dīķi. Būvuzņēmējs: SIA “Kvinta BCL”, līguma summa: 55 627,91 eiro.

Autoceļam “Pālēni – Aizupes” Kocēnu pagastā veikta vienkārtas virsmas apstrāde. Būvuzņēmējs: SIA “Imberteh”, līguma summa: 3252,48 eiro.

 
Autoceļa posms "Pālēni - Aizupes"

Zilākalna ciemā, pie Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra ieklāts betona bruģis, SIA “Imberteh” veikto darbu kopējās izmaksas ir 940,61 eiro.

Plānotie būvdarbi:
  • Augustā SIA “Ceļinieks 2010” uzsāks darbus ceļa posmā “Nauči – Beites” – divkārtu virsmas apstrādi, grāvju atjaunošanu, celmu raušanu un nomaļu apauguma noņemšanu. Plānotās izmaksas: 43 197,79 eiro;
  • Zilākalna ciema skvēra betona bruģa ietvju atjaunošana. Būvuzņēmējs: SIA “GMD Būve”, līguma summa: 7183,54 eiro;
  • Cietā seguma nomaiņa gājēju celiņam Alejas ielā 8, Kocēnos. Būvuzņēmējs: SIA “Imberteh”, līguma summa: 6797,07 eiro;
  • Nomaļu apauguma noņemšana un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Cimpēni - Mujāni". Būvuzņēmējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, līguma summa: 18 914,49 eiro;
  • Nomaļu apauguma noņemšana un grants seguma atjaunošana ceļa posmam "Mazkalni – Brīnumi - Upītes". Būvuzņēmējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, līguma summa: 6161,59 eiro;
  • Nomaļu apauguma noņemšana, grāvju rakšana, grants šķembu seguma atjaunošana ceļa posmā “Dzirnavkalni – Gribieši”, Vaidavas pagastā. Būvuzņēmējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, līguma summa: 9439,68 eiro;
  • Grants seguma atjaunošana autoceļa posmam “Podzēnu aplis”, Vaidavas pagastā. Būvuzņēmējs: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, līguma summa: 4127,64 eiro;
  • Grants maisījuma iestrāde Parka ielas posmā, Zilākalna ciemā. Būvuzņēmējs: SIA “GMD Būve”, līguma summa: 1007,68 eiro.
Comments