Kocēnu novada dome izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu

Publicēja 2015. gada 23. marts 06:45Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 27. marts 06:39 ]
Kocēnu novada dome izsludina iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā.


Konkursa mērķi:

  • Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā;

  • Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;

  • Veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām;

  • Piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. aprīlis (pasta zīmogs).

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2015. gadā ir 7 000 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR.

Iesniegumi sagatavojami atbilstoši nolikumam „Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projekta konkurss" un atbilstoši Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2012 „Par Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projekta konkursa noteikumi".

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, kā arī lejupielādējami šeit:

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Pieteikumi iesniedzami personiski vai sūtot pa pastu Kocēnu novada domei Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220 ar norādi: „Pieteikums Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projekta konkursam".

Kontaktinformācija: Kristīne Līdaka, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece (tālr. 64207685, 27056118, e-pasts: kristine.lidaka@kocenunovads.lv).


____________________________________________________
Komentārus un viedokļus iespējams izteikt sadaļā "DISKUSIJAS"

ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. marts 06:45
ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 23. marts 06:45
Comments