Kocēnu novada dome ar Valsts zivju fonda atbalstu iegādājas aprīkojumu maluzvejniecības mazināšanai

Publicēja 2021. gada 21. jūn. 03:24Kristers Blūms
Kocēnu novada dome īstenojusi Valsts zivju fonda padomes apstiprināto projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai Kocēnu novada publiskajās ūdenstilpēs”, kas tika iesniegts atbalsta saņemšanai  Valsts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”. 

Šī projekta ietvaros Kocēnu novada dome iegādājās aprīkojumu, lai veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus Kocēnu novada publiskajās ūdenstilpēs - Vaidavas ezerā, Dauguļu Mazezerā un Rāķa ezerā. 

Projekta ietvaros ir iegādāts lidaparāts - drons ar papildaprīkojumu, IP kamera ar 4G funkciju un tālskatis ar termokameru, tādējādi papildinot 2016. gadā Zivju fonda projektā iegādāto aprīkojumu (laivas ar motoriem un meža/medību kameras). Viss zivju aizsardzības veikšanas aprīkojums ir Kocēnu novada pašvaldības policijas rīcībā, lai ar regulārām kontrolēm un operatīvo darbību mazinātu nelikumīgu makšķerēšanu un zvejniecību.

Finansējums: projekta kopējās izmaksas ir 5020 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 3554,80 EUR. 

Savukārt biedrība "Vaidavas ezera pārvalde" saņēmusi Valsts zivju fonda padomes apstiprinājumu projektam "Zivju resursu pavairošana Vaidavas ezerā Kocēnu novadā", līdz ar to šogad Vaidavas ezera zivju resursi tiks papildināti ar 4000 zandartu mazuļiem.Comments