Kocēnu novada dome arī 2020. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Publicēja 2020. gada 6. maijs 01:45Kristers Blūms   [ atjaunināts 2020. gada 6. maijs 22:13 ]
Arī 2020. gadā iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Pretendenti aicināti iesniegt projekta idejas pieteikumu elektroniski uz elektroniskā pasta adresi attistiba@kocenunovads.lv līdz 2020.gada 22.maijam, bet projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2020. gada 3. jūlijam plkst. 16.00.

Projekta dokumenta oriģinālus iespējams iesniegt personiski Kocēnu novada domē vai nosūtot pa pastu Kocēnu novada domei vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam".

Plašāka informācija  par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu ieviešanas periods: līdz 2020.gada 30.decembrim.

2020. gada projektu konkursa dokumenti:
  • Plašāka informācija 2020 gada Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju projektu konkursa nolikumā ŠEIT
  • Idejas pieteikuma veidlapa ŠEIT
  • Pieteikuma veidlapa Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursam 2020. gadam ŠEIT
  • Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji ŠEIT
  • Līgums par projekta īstenošanu ŠEIT
  • Atskaite par projekta īstenošanu ŠEIT