Kocēnu novada dome aicina piedalīties Lielajā Talkā

Publicēja 2015. gada 21. apr. 00:05Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 21. apr. 07:16 ]

Kā ik gadu, arī šoreiz Lielās Talkas aktivitātes atbalstīs un novada sakopšanā piedalīsies Kocēnu novada dome, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju, iedzīvotāju grupas, uzņēmumus, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus aktīvi līdzdarboties talkas vietās, līdzi ņemot savus darba rīkus. 

KAD UN CIKOS?

Lielā Talka visā Latvijā norisināsies sestdien, 25. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.KUR TALKOT?

Bērzaines pagastā
  • Sporta laukuma apkārtnes sakopšana un labiekārtošana, apstādījumu veidošana 
Kocēnu pagastā
  • Kocēnu estrādes teritorijas un apkārtnes sakopšana 
  • Autoceļa Jumara-Gauja-Slimnīca ceļmalu sakopšana, atkritumu savākšana 
       Rubenē
  • Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtne
  • Ūdenstilpņu Mazais Ansis un Lielais Ansis apkārtne 
Zilākalna pagastā
  • Zilākalna kultūras nama apkārtnes labiekārtošana 
Vaidavas pagastā
  • Vaidavas ezera apkārtnes sakopšana 
Dikļu pagastā
  • Neikenkalna dabas koncertzāles teritorijas un tai pieguļošā parka sakopšana 
  • Mazbriedes krastu attīrīšana no kritušiem kokiem
  • Dikļu, Dauguļu, Sprēstiņu kapsētu sakopšana 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Lielās Talkas koordinators Kocēnu novadā – Kocēnu novada domes izpilddirektors Māris 

Permaņickis (tālr. 29499880); 

Bērzaines pagastā
 – Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs Atis Keziks (tālr. 29423415); 

Dikļu pagastā – Dikļu pagasta pārvaldes vadītājs Atis Antons (tālr. 26424669); 

Kocēnu pagastā – Kocēnu novada domes īpašuma speciālists Raitis Sīmanis (tālr. 25771128); 

Vaidavas pagastā – Vaidavas pagasta pārvaldes vadītāja Līga Šmaukstele (tālr. 29230117); 

Zilākalna pagastā – Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāja Anita Žogla (tālr. 26345207). 


ATKRITUMU MAISU SAŅEMŠANA

Speciālos Lielās Talkas atkritumu maisus talcinieki bez maksas varēs saņemt Lielās Talkas norises nedēļā, sākot no 20. aprīļa, pagastu pārvaldēs – Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, Kocēnos – Kocēnu novada domes administrācijas ēkā, kā arī Rubenes sporta namā pie kasieres. Atkritumu vākšana notiks tikai šajos maisos, un nekur citur tos šogad nebūs iespējams saņemt. Bez maksas tiks savākti tikai speciālie Lielās Talkas maisi. 


PIEPILDĪTO MAISU NOVIETOŠANAS VIETAS

Lielās Talkas atkritumu maisi jānovieto šādās vietās: 

Bērzaines pagastā – laukumā pagasta centrā pretī bijušai ēdnīcai, „Lilijas” (Bērzainē); 

Dikļu pagastā – pie Dikļu pienotavas (Dikļos), pie vecā pasta (Dauguļos); 

Kocēnu pagastā – attīrīšanas iekārtu teritorijā Valmieras ielā (Rubenē), attīrīšanas iekārtu teritorijā Austrumu ielā (Kocēnos), pie autobusu pieturas (Tožās); 

Vaidavas pagastā – pie katlu mājas Ezera ielā (Vaidavā); 

Zilākalna pagastā – Kultūras ielā 11 (Zilākalnā). ____________________________________________________
Komentārus un viedokļus iespējams izteikt sadaļā "DISKUSIJAS"

Comments