Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novada dome aicina darbā Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju

Publicēja 2019. gada 15. jūl. 04:18Kristers Blūms
Kocēnu novada dome, Reģistrācija Nr. 90009114171 aicina darbā  Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāju uz nenoteiktu laiku  ar darba vietu Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība, vadības pieredze un pieredze būvniecības jomā;
• Vēlama papildu izglītība darba aizsardzībā un ugunsdrošībā;
• Pieredze būvniecības projektu vadībā;
• Būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• Praktiska pieredze un izpratne būvniecības, vēlams inženierinfrastruktūras procesu organizēšanā;
• Prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, motivēt citus darbiniekus, koordinēt darbu kopēju izpildi u.c. ar amatu un ar pašvaldības kompetenci saistīto jautājumu pārzināšana;
• Spēja sagatavot dokumentāciju būvniecības iepirkumu organizēšanai;
• Teicamas datora prasmes (MS Office, Open Office);
• Latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:
• Vadīt, koordinēt un atbildēt par nodaļas darbu atbilstoši funkcijām un darbinieku pienākumu sadalei;
• Sastādīt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izlietojumu;
• Koordinēt un noteikt darba pienākumus nodaļas darbiniekiem;
• Būvniecības un remontdarbu plānošana, organizēšana un vadība Kocēnu novada pašvaldības objektos;
• Pašvaldības finansēto un līdzfinansēto celtniecības un atjaunošanas darbu būvapjomu un tāmju, atbilstoši LBN 501-06 sagatavošana, būvniecības procesa norises uzraudzība un koordinācija;
• Plānot, analizēt, organizēt un piedāvāt risinājumus inženiertehniskām problēmām;
• Uzņemties tehnisko atbildību par būvniecības projektiem, pārstāvot pasūtītāja intereses, piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, to atbilstību būvprojektam;
• Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā u.c., pārstāvot pasūtītāja intereses;
• Koordinēt un kontrolēt būvniecību, atbilstoši būvprojektam un noslēgtajiem līgumiem, nodrošinot pašvaldības būvniecības projektu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Kocēnu novada būvvaldē;
• Sagatavot projektēšanai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un tehniskos noteikumus, organizēt projektēšanas darbu uzdevumu sagatavošanu;
• Sadarboties ar būvprojektu izstrādātājiem un pārstāvēt pašvaldības intereses būvprojekta izstrādes laikā;
• Veikt projektētāju izstrādāto pašvaldības objektu būvprojektu un izmaksu tāmju pārbaudi pirms tās akceptēšanas būvvaldē;
• Konsultēt iepirkuma komisiju, līdzdarboties iepirkumu dokumentu projektu sagatavošanā un izvērtēšanā;
• Veikt projekta vadītāja pienākumus pašvaldības būvobjektos un kontrolēt ar būvniecību saistīto līgumu nosacījumu izpildi (termiņus, kvalitāti u.tml.);
• Sniegt atbalstu novada pašvaldības struktūrvienībām ar būvniecību un būvju ekspluatāciju saistītos jautājumos.

Piedāvājam:
• Darba laiku 40 stundas nedēļā;
• Interesantu un atbildīgu darbu;
• Iespēju apliecināt savas spējas;
• Darba algu 1565,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 30% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).


Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2019.gada 31.jūlijam plkst. 16.00 iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, vai sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja amatam").

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29499880 vai 26141003

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lvComments