Kocēnu novada dome aicina darbā Nekustamo īpašumu nodaļas īpašuma speciālistu

Publicēja 2020. gada 23. jūl. 01:01Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 27. jūl. 22:11 ]
Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, aicina darbā Nekustamo īpašumu nodaļas īpašuma speciālistu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentiem:

• Augstākā vai profesionālā vidējā izglītība (vēlams inženierzinātnēs un/ vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas jomā);
• Praktiskas iemaņas īpašuma apsaimniekošanā, celtniecības un remonta darbos, darbu tāmes sagatavošanā;
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
• Teicamas datora prasmes (MS Office, Open Office);
• Latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi: 

• Organizēt un nodrošināt pašvaldības valdījumā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu - ēku un būvju apsekošanu;
• Sagatavot remonta, rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbu tāmes pašvaldības valdījumā un lietošanā nodotiem nekustamiem īpašumiem – ēkām un būvēm;
• Plānot, kontrolēt remontus un līdzdarboties ikdienas saimnieciskajos darījumos Kocēnu novadā;
• Veikt darbus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskajiem un procesuāliem aspektiem;
• Nodrošināt Kocēnu novada domei piederošo autoceļu uzraudzību Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā;
• Organizēt domes īpašumu sakopšanas darbus;
• Koordinēt pašvaldības kompetencē esošo vides aizsardzības jautājumu risināšanu novada teritorijā, tajā skaitā organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
• Veikt sabiedrības informēšanu par energoefektivitātes prasībām ēkās un energotaupības pasākumiem.

Piedāvājam:

• Darba laiku 40 stundas nedēļā;
• Interesantu un atbildīgu darbu;
• Iespēju apliecināt savas spējas;
• Darba algu 1075,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 30% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).


Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2020.gada 6.augustam plkst. 16.00 iesniegt sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Nekustamo īpašumu nodaļas īpašuma speciālista amatam") vai Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26442994


Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv
Comments