Kocēnu novada dome aicina darbā klientu apkalpošanas sekretāru

Publicēja 2019. gada 22. nov. 04:55Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2019. gada 23. nov. 11:23 ]
Kocēnu novada dome aicina darbā klientu apkalpošanas sekretāru uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība un lietveža, sekretāra vai klientu apkalpošanas speciālista kvalifikācija;Zināšanas un praktiskā darba pieredze lietvedībā;
 • Teicamas saskarsmes prasmes un pozitīva domāšana;
 • Spēja strādāt efektīvi arī paaugstinātās spriedzes apstākļos un/ vai ierobežotā termiņā un vadīt savas emocijas (paškontrole) stresa situācijās;
 • Precizitāte, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību;
 • Pieredze klientu apkalpošanā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (“C” līmeņa 2. pakāpe);
 • Teicamas datora prasmes (MS Office, Open Office), labas zināšanas un prasmes darbā ar biroja tehniku, dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

Galvenie pienākumi:
 • Kvalitatīva un efektīva klientu apkalpošana (klātienē, pa tālruni un ar elektroniskā pasta starpniecību), nepieciešamības gadījumā atbalsta sniegšana iesnieguma un citu dokumentu noformēšanā;
 • Klientu konsultēšana par pašvaldībā pieejamo pakalpojumu saturu (pārzināt un pilnveidot pašvaldības pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un pakalpojumu saņemšanas kārtību);
 • Pašvaldības dokumentu (vēstuļu, izziņu, rīkojumu u.c.) sagatavošana;
 • Domes sēžu un pastāvīgo komiteju protokolu un lēmumu tehniskā noformēšana;
 • Dokumentu pavairošana, skenēšana, nosūtīšana pēc pašvaldības darbinieku un apmeklētāju pieprasījuma;
 • Dokumentu reģistrēšana, tālākas virzības nodrošināšana, izpildes termiņu kontrole;
 • Darbs ar Iedzīvotāju reģistra datiem (dzīvesvietas deklarēšanas jautājumi);
 • Pildīt pienākumus, kas saistīti ar skolēnu pārvadāšanu uz izglītības iestādēm, (informācijas pieņemšana no izglītības iestādēm, izglītojamiem, sarakstu sagatavošana un nosūtīšana, abonenta biļešu/mēnešbiļešu izsniegšana, izmaiņu veikšana u.c.);
 • Konsultēt pašvaldības darbiniekus lietvedības jautājumos.

Piedāvājam: 
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Iespēju apliecināt savas spējas;
 • Darba algu 911,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 30% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2019. gada 3. decembrim plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu:info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums: klientu apkalpošanas sekretārs") vai iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26460313.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv
Comments