Kocēnu novada dome aicina darbā elektriķi

Publicēja 2020. gada 16. sept. 07:02Elīna Upīte
Kocēnu novada dome aicina darbā Nekustamo īpašumu nodaļas elektriķi uz noteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentiem/-ēm:
 • Atbilstoša arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
 • Ne zemāka, kā Bz un B elektrodrošības grupa;
 • Darba pieredze elektriķa amatā;
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.
Galvenie pienākumi:
 • Veikt vai piedalīties ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvē un elektroietaišu ierīkošanā;
 • Veikt elektrisko tīklu un elektroietaišu ekspluatācijas un remonta darbus;
 • Montēt un piedalīties elektrisko tīklu montāžā;
 • Apsaimniekot un remontēt iekšējos elektriskos tīklus Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās;
 • Montēt un apkalpot iekšējos un ārējos apgaismes ķermeņus;
 • Apsaimniekot ielu apgaismojumu Kocēnu novada Kocēnu, Rubenes, Vaidavas, Bērzaines, Dikļu un Zilākalna ciemos.
Piedāvājam:
 • Nepilnu darba laiku 32 stundas nedēļā;
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Darba algu 894,40 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 2020. gada 23. septembrim plkst. 17.00 iesniegt, sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam Nekustamo īpašumu nodaļas elektriķa amatam") vai Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26442994.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv.
Comments